Personer med funktionsnedsättning

Omsorgsskriftskola

Om du har särskilda behov som behöver beaktas i undervisningen och de praktiska arrangemangen kan du gå i en specialskriftskola.  En av  de grundläggande tankarna är att alla har rätt till skriftskola på sina egna villkor. Skriftskolundervisning för ungdomar med kognitiva funktionshinder har  varit en utmaning för kyrkan. Meningen är att det inte skall  vara ett hinder att bli konfirmerad, att man är funktionshindrad. Därför har det redan under många år ordnats skriftskolläger för funktionshindrade. Specialskriftskolor ordnas inte varje år. 

För ytterligare information om nästa specialskriftskola i Borgå stift kontakta omsorgspräst Claus Terlinden, 040 688 1451 eller claus.terlinden@evl.fi.

På kyrkans webbsida finns mera information om omsorgsskriftskolan och omsrogsprästens arbete.

Länk till evangelisk-lutherska kyrkans webbsida om omsorgsarbetet i Borgå stiftÖppna länk i ny flik

Ta kontakt

diakon 60%

Mottagningsplats: Rådhusgatan 13, vån. 2 eller Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14–16. Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid.

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.