Delta och påverka

Under den här rubriken gömmer sig deltagande och påverkande i församlingen på olika nivåer.

Det går att delta och hjälpa till både materiellt eller tidsmässigt som frivilligarbetare. All hjälp värdesätts och tas tacksamt emot.

Det finns också olika sätt att påverka beroende på om du önskar förändring i till exempel verksamheten som vi kan åtgärda direkt, eller om ditt ärende är större och kanske kräver behandling i något av våra beslutande organ.

Via länken Påverka kommer du till en sida där vi berättar om våra beslutande organ och vem de förtroendevalda är. Protokollen och föredragningslistorna finns på en skild sida.

Via länken Du behövs! kommer du till en sida där vi berättar om vår hjälpverksamhet som du kan delta i som frivillig eller genom att ge en gåva.

Oberoende av på vilket sätt du vill hjälpa till eller förändra – tveka inte att ta kontakt!En församlingsmedlem kan påverka genom att själv väcka initiativ i frågor som rör församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning.

Initiativet sänds till församlingen och rikats till församlingsrådet.

Ett annat sätt är att ta kontakt med någon av församlingens förtroendevalda, som i sin tur kan lyfta fram frågan till behandling.