Delta och påverka

Du kan delta och hjälpa till både materiellt eller tidsmässigt som frivilligarbetare. All hjälp värdesätts och tas tacksamt emot.

Frivilligarbete

Inom församlingen behövs alltid hjälpande händer som häller upp kaffe, hälsar välkommen till kyrkan, tar upp kollekt eller fungerar som textläsare i gudstjänsten. Om du vill hjälpa till med den här typen av uppgifter så kan du kontakta någon av våra präster.

Länk till webbsida med kontaktuppgifter till Vasa svenska församlings präster

Körsång är också en typ av frivilligverksamhet. Om du vill börja sjunga i någon av våra körer som medverkar i gudstjänsterna så kan du kontakta någon av våra kantorer.

Länk till webbsida med kontaktuppgifter till Vasa svenska församlings kantorer

Du kan även vända dig till diakoniarbetarna om du söker frivilliguppgifter. Det kan handla om att besöka någon som är ensam eller hjälpa någon praktiskt och att hjälpa till vid våra pensionärsgrupper. I samband med diakonilunchen och diakonimottagningarna behöver vi ibland reserver som kan finnas på plats som vaktmästare.

På Bön och Lovsång, som arrangeras en lördag i månaden, behövs många frivilliga; någon som som hälsar välkommen vid dörren, någon som sköter serveringen, reserver till barnpassningen, hjälp med videokanon, och vi vill också ge tillfälle till att leda lovsång, tala eller vara förebedjare. Ett par gånger i året kan du komma med till Alskat lägergård där vi gör praktiska saker som att måla utemöbler och sköta gårdsplan. 

Länk till webbsida med kontaktuppgifter till Vasa svenska församlings diakoniarbetare 

Till kyrkans samtalstjänst behövs också ständigt nya personer som tar emot samtal. Kyrkans samtalstjänst erbjuder någon som lyssnar – på både svenska och finska – via telefon, chatt, meddelanden på webben och vanliga brev på posten. För att bli en jourare som lyssnar krävs att du går en utbildning. Kontakta Maria Sten, sakkunnig på kyrkostyrelsen, tfn 050 4086030, maria.sten@evl.fi.

Länk till kyrkans webbsida SamtalstjänstÖppna länk i ny flik

Internationell diakoni

Vi har inte bara ansvar för de mänskor som finns i vår närmaste omgivning. Diakonin sträcker sig också till andra länder.

Gemensamt ansvar-insamlingen riktar sig varje år till specifika u-länder där olika målgrupper lyfts fram. 

Du kan också enkelt göra en inbetalning via en betalningsblakett. Via blanketten kan du med ett par klick ta dig till din egen nätbank för att göra betalningen. Hjälpen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp.

Länk till digital betalningsblakett för Vasa svenska församlings Gemensamt Ansvar insamlingÖppna länk i ny flik

Du kan också delta genom att stå med en Gemensamt Ansvar insamlingsbössa en förmiddag eller eftermiddag i Vasa centrum. Vi arbetar alltid parvis. Mera information om bössinsamlingen publiceras på denna sida eller fås via insamlingsledare kerstin Borg.

Även församlingens missionsunderstöd och vänförsamlingsarbete är internationell diakoni.

Länk till webbsida med information om hur du understöder Vasa svenska församlings missionsprojekt

Sticka dopsockor

Om du är händig kan du bidra med att sticka sockor till bebisar. Sockorna delas ut till alla barn som döps i Vasa svenska församling. Sockan bör passa en bebis som är två månader gammal eller äldre, eftersom de flesta barn döps när de är kring två månader gamla. Sockorna kan lämnas till pastorskansliet på Skolhusgatan 26 eller Dragnäsbäcks kyrka.

Initiativet till dopsockorna kom via förtroendevalda och marthor i Dragnäsbäck och Gerby. Projektet inleddes i november 2017. 

Tre små stickade sockor.
Exempel på dopsockor stickade av församlingsmedlemmar.