Delta och påverka

Under rubriken gömmer sig deltagande och påverkande i församlingen på olika nivåer.

Det går att delta och hjälpa till både materiellt eller tidsmässigt som frivilligarbetare. All hjälp värdesätts och tas tacksamt emot.

Det finns också olika sätt att påverka beroende på om du önskar förändring i till exempel verksamheten som vi kan åtgärda direkt, eller om ditt ärende är större och kanske kräver behandling i något av våra beslutande organ.

Via bildlänken Du behövs! kommer du till en sida där vi berättar om vår hjälpverksamhet som du kan delta i som frivillig eller genom att ge en gåva. Via bildlänken Påverka kommer du till en sida där vi berättar om våra beslutande organ, vem de förtroendevalda är och där protokollen finns.

Oberoende av på vilket sätt du vill hjälpa till eller förändra – tveka inte att ta kontakt!

Internationell diakoni

Vi har inte bara ansvar för de mänskor som finns i vår närmaste omgivning. Diakonin sträcker sig också till andra länder. Gemensamt ansvar-insamlingen riktar sig varje år till specifika u-länder där olika målgrupper lyfts fram. Hjälpen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp. Även församlingens missionsunderstöd och vänförsamlingsarbete är internationell diakoni.