Delta och påverka

Under rubriken gömmer sig deltagande och påverkande i församlingen på olika nivåer.

Det går att delta och hjälpa till både materiellt eller tidsmässigt som frivilligarbetare. All hjälp värdesätts och tas tacksamt emot.

Det finns också olika sätt att påverka beroende på om du önskar förändring i till exempel verksamheten som vi kan åtgärda direkt, eller om ditt ärende är större och kanske kräver behandling i något av våra beslutande organ.

 Via bildlänken Påverka kommer du till en sida där vi berättar om våra beslutande organ och vem de förtroendevalda är. Protokollen och föredragningslistorna finns på en skild sida.

Via bildlänken Du behövs! kommer du till en sida där vi berättar om vår hjälpverksamhet som du kan delta i som frivillig eller genom att ge en gåva.

Oberoende av på vilket sätt du vill hjälpa till eller förändra – tveka inte att ta kontakt!En församlingsmedlem kan påverka genom att själv väcka initiativ i frågor som rör församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning.

Initiativet sänds till församlingen och rikats till församlingsrådet.

Ett annat sätt är att ta kontakt med någon av församlingens förtroendevalda, som i sin tur kan lyfta fram frågan till behandling.

 

Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas skolgång

För många unga riskerar drömyrket förbi just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången.

Medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 används i Finland för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagda studiematerial.

I världens katastrofområden används intäkterna från insamlingen för att producera kvalitativ utbildning för barn och unga.

Insamlingen Gemensamt Ansvar