Vasa svenska församlings tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://vasasvenskaforsamling.fiÖppna länk i ny flik och har gjorts 19.9.2019 och uppdaterats 9.2.2023.

Vasa svenska församling strävar efter att garantera likvärdig digital tillgänglighet för alla. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Utvärderingsmetoder

Vasa svenska församling har bedömt tillgängligheten för denna webbplats med hjälp av följande metoder:

 • En extern expertorganisation har bedömt tjänstens tillgänglighet med hjälp av verktyget  Siteimprove och vi bedömer själva kontinuerligt tjänstens tillgänglighet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

 • Webbplatsen uppfyller i dagsläge delvis tillgänglighetskraven.

Webbplatsens icke-tillgängliga innehåll

Användarna kan ännu stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Ta kontakt med oss om du noterar problem på sidan som inte finns med i förteckningen.

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande orsaker:

1) Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar.

Bildernas textmotsvarigheter (alt-texter)

För en del av bilderna saknas textmotsvarigheter eller så beskriver textmotsvarigheten inte bildens innehåll tillräckligt bra. Vi korrigerar de texter som saknas så snart som möjligt. (WCAG 1.1.1)

Text i bilden

I vissa diagramfigurer/reklamer för evenemang/bilder finns text, men texten erbjuds inte i tillgänglig form. Vi kompletterar textmotsvarigheterna eller sidans innehåll med texter så snart som möjligt. (WCAG 1.4.5)

Tabeller

På vår webbplats används tabeller där det förekommer brister i markeringen av rubrikraden. Vi korrigerar bristerna så snart som möjligt. (WCAG 1.3.1)

Trasiga länkar

På vår webbplats kan förekomma trasiga länkar, vi korrigerar dem så snart som möjligt. Meddela oss om du upptäcker en länk som inte fungerar. (WCAG 2.4.4)

Otydligt namngivna länkar

På vår webbplats finns en del länkar vars text inte tillräckligt väl beskriver vart länken leder. Vi håller som bäst på och modifierar länkarna så att de blir mer begripliga. (WCAG 2.4.4)

Rubrikmarkeringar som saknas

På vår webbplats förekommer brister i rubrikmarkeringen. Vi åtgärdar situationen så snart som möjligt. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Färgkontrast

Kontrasten mellan text och bakgrund/ikoner/visuella presentationer är inte på alla ställen i enlighet med WCAG-standarden. Vi korrigerar bristerna som gäller färgkontrasten så snart som möjligt. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Dokument (Pdf, Word, powerpoint, Excel)

Alla dokument på vår webbplats är för närvarande inte helt tillgängliga, Vi åtgärdar filerna så att de blir tillgängliga så snart som möjligt. Meddela oss om du noterar brister. Du kan fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

Publikationssystemets tillgänglighetsbrister

Namngivning av infogat innehåll  

WCAG 1.1.1

Fel i det tekniska genomförandet

WCAG 4.1.2

2) Oskälig belastning 

3) Omfattas inte av lagstiftningen

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel)

En del av pdf-filerna har publicerats före 23.9.2019. Dessa omfattas inte av lagens tillämpningsområde, och är inte nödvändigtvis tillgängliga. Uppgifterna i en fil i icke-tillgänglig form får man genom att fråga efter dem via kontaktuppgifterna nedan, (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Kartor

På webbplatsen visas en del uppgifter med hjälp av en kartvy. Vägvisande information som presenteras med hjälp av kartor erbjuds i tillgänglig form på webbplatsen i form av text. Kartor som inte är avsedda för navigationsbruk omfattas inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Videor

På vår webbplats finns videor som har publicerats före 23.9.2019 och som inte har textning eller syntolkning. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Ljudinspelningar

På vår webbplats finns ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2019 och som saknar textmotsvarighet. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Arkiverat webbinnehåll

På webbplatsen finns webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019 och som inte omfattas av lagens tillämpningsområde. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Brister i tillgängligheten?

Upptäckte du tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten på denna webbplats.

Ge respons via

För publikationssystemet för webbplatsen och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons om publikationssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, använd blanketten nedan.

Den målsatta tiden för att besvara respons är två veckor.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in klagomål och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Kompatibilitet med webbläsare

Webbsidan har designats att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
 • Edge ((Windows, Mac), nyaste versionen
 • Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
 • Safari (Mac), nyaste versionen

Åtgärder som främjar tillgängligheten

Vasa svenska församling säkerställer tillgängligheten med hjälp av följande åtgärder:

 • Tillgängligheten är en del av vår verksamhetsidé.
 • Tillgängligheten hör till våra interna rutiner.

Teknik

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionen hos följande tekniker:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Information om tillgängligheten i Vasa svenska församlings kanaler i sociala medier

Facebooksidan Vasa svenska församling

Alla videor som har lanserats före 1.9.2020 är inte textade. Endel av dem har textning som är fastbränd i bilden så att de inte kan läsas med skärmläsare. Alla bilder som publicerats har alternativ text. I de fall där själva bilden inte har alternativ text så har den skrivits i som bildtext i själva inlägget. Via Facebook gör vi också strömningar. Om strömningarna inte textas så tas de bort inom 14 dagar. Inlägg i Stories är inte tillgängliga.

Instagramkontot vasasvenskaforsamling

Bilder som publicerats före 1.9.2020 har inte alternativa texter. Inlägg i Stories är inte tillgängliga.

Youtubekontot Vasa svenska församling

Alla videor som har lanserats före 1.9.2020 är inte textade. Via Youtubekanalen gör vi också strömningar. De textas inom 14 dagar. Om strömningarna inte textas så tas de bort eller så står det i beskrivningen att de inte är textade. Om strömningarna inte textas så tas de bort inom 14 dagar.