Anmälningar

Elektroniska anmälningsblanketter och ansökningar

Gudstjänstutvecklingsdag med Mia Bäck lördag 15.9, sista anmälningsdag 6.9.

Hjälpledarutbildning 2018–2019, sista anmälningsdag 6.9.

Brunch för unga vuxna 8.9, anmälan senast 7.9.

Brunch för unga vuxna 24.11, anmälan senast 23.11.

Anmälning via telefon eller mejl

Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat lägergård fre 31.8 kl 11. Gäst Elisabeth Nylund. Lunch, kaffe, nattvardsmässa. Transport ordnas. Pris 10 euro. Anmälan senast 20.8 till pastorskansliet, tfn 06 3261 309. Ytterligare info Kerstin Borg, tfn 044 480 8364.

Tyst retreat vid Alskathemmet 26–28.10. Pris cirka 100 euro. Retreatledare är Gunnar lind, präst i Högalids församling, Stockholm. Kontaktperson Kerstin Borg, +358 44 480 8364. Anmälningar under perioden 13.9–17.10 till pastorskansliet, +358 6 326 1309.

Sidan uppdaterad 17.08.2018 kl. 11:07 av Johanna Backholm