Närståendevårdare

Rekreationsdagar för närståendevårdare på Alskat

Två gånger per år ordnas i samarbete med Folkhälsan och Korsholms svenska församling rekreationsdagar på Alskathemmet. Dagarna är öppna för närståendevårdare i hela svensktalande Österbotten. Ta vara på möjligheten till rekreation, vila och kamratstöd i din situation.

Ta kontakt

diakon

Mottagningsplats: Vasaesplanden 3 E, vån. 2 eller Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14-16 . Ring eller ta kontakt via e-mail för att boka tid.

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.