Närståendevårdare

Rekreationsdagar för närståendevårdare på Alskat

Två gånger per år ordnas i samarbete med folkhälsan och Korsholms svenska församling rekreationsdagar på Alskathemmet. Dagarna är öppna för närståendevårdare i hela svensktalande Österbotten. Ta vara på möjligheten till rekreation, vila och kamratstöd i din situation.

Julfest för närståendevårdare

Första måndagen i december ordas en julfest för närståendevårdare i Vasa. Ta kontakt och anmäl dig!

Ta kontakt

diakon
Kungsvägen 1
65320 Roparnäs

Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361