Direktionen för Sundom kapellförsamling

Direktionen planerar och ansvarar för verksamheten i Sundom kapellförsamling och beslutar om användningen av budgetmedlen.

Medlemmar åren 2024–2026:

Göran Björk
Marina Holmström
Jeanette Laurén
Stefan Strang
Ted Wallin
Annika Östergård

Jessica Morney, församlingsrådets representant

Kristina Stenros, ersättare 1
Gunnel Granlid, ersättare 2
Sofia Sandin-Anderson, ersättare 3

Som föredragande fungerar kaplanen. Stefan Strang är direktionens viceordförande perioden 2024–2025.

Protokoll och föredragningslista

Sundom kapellförsamlings föredragningslistor och protokoll publiceras i ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Föredragningslistan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

Ta kontakt

tf. kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Förutom att jag är präst har jag en ämneslärarutbildning inom livsåskådningskunskap, filosofi och religion. Jag har arbetserfarenhet från skolvärlden, småbarnsfostran och från barnskyddet där jag jobbat med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.