Kvinnliga körsångare sjunger och ser glada ut.

Församlingens körer för vuxna

Vasa kyrkokör

Kören uppträder i gudstjänster, psalmaftnar, konserter och i andra tillfällen i församlingen. Kören strävar till att ha  en lättillgänglig repertoar med både äldre och nyare körsånger. Övningarna hålls på onsdagar klockan 18–19.30 i Trefaldighetskyrkans krypta.

Nya sångare är välkomna med! Dirigent är Dan Andersson tel. 044 480 8331.

Sundomkören och wasa bygdekör

Sundomkören uppträder i gudstjänster, musiktillfällen,  konserter och i andra tillfällen som ordnas främst i Sundom kapellförsamling. Kören strävar till att framföra ett större projekt varje år i samarbete med någon orkester. Kören sjunger en mångsidig repertoar.

Under hösten 2023 övar wasa bygdekör tillsammans med Sundomkören. Körerna övar i Sundom prästgård torsdagar klockan 19–20.30. Vårterminen startar 11 januari 2024. Gamla och nya sångare är välkomna med!

Dirigent: Monica Heikius tel. 044 480 8332.

PopUp-körer

PopUp Internationella kvällsmässor:

Kom med och sjung i en pop up-kör som medverkar i internationella kvällsmässor i Trefaldighetskyrkan två till tre söndagar per termin klockan 18. Det går att delta i enstaka mässor eller i alla. Kören är trespråkig: svenska, finska och engelska.

I repertoaren finns bönesånger som passar för stillhet men också lovsånger. Före varje mässa hålls två övningar på onsdagar klockan 16.30–17.30 i Trefaldighetskyrkans krypta.

Första övningen hålls 13.9 och första mässan går av stapeln 24.9. Kören leds av Mari Renvall, kontakt: popupkuoro@gmail.com.

Tre män och en kvinna sjunger i en kyrka.

Ta kontakt

kantor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, musikskolan, pianoundervisning.

kantor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Sundom skolkör, sångundervisning.

kantor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jump & Joy-kören, Gerby-Mickarna, orgelundervisning.