Körövning i Brändö församlingsgård. Kvinna med noter syns tydligt i förgrunden och i bakgrunden övriga sångare

Församlingens körer för vuxna

Vasa kyrkokör

Kören uppträder i gudstjänster, psalmaftnar, konserter och i andra tillfällen i församlingen. Kören strävar till att ha  en lättillgänglig repertoar med både äldre och nyare körsånger. Övningarna hålls på torsdagar kl.18.00-19.30 i Brändö församlingsgård, lilla salen.

Startar  8 september 2022. Nya sångare välkomna! Dirigent är Dan Andersson tel. 044 4808 331

Sundomkören

Sundomkören uppträder i gudstjänster, musiktillfällen,  konserter och i andra tillfällen som ordnas främst i Sundom kapellförsamling. Kören strävar till att framföra ett större projekt varje år i samarbete med någon orkester. Kören sjunger en mångsidig repertoar. Kören övar i Sundom prästgård tisdagar kl. 19–20.30. Dirigent: Monica Heikius.

 

Ta kontakt

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Sundom skolkör, sångundervisning

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Jump & Joy-kören, Gerby skolkör, orgelundervisning