Körövning i Brändö församlingsgård. Kvinna med noter syns tydligt i förgrunden och i bakgrunden övriga sångare

Församlingens körer för vuxna

Vasa kyrkokör

Kören uppträder i gudstjänster, psalmaftnar, konserter och i andra tillfällen i församlingen. Kören strävar till att ha  en lättillgänglig repertoar med både äldre och nyare körsånger. Övningarna hålls på torsdagar klockan 18–19.30 i Brändö församlingsgård, lilla salen.

Nya sångare är välkomna med! Dirigent är Dan Andersson tel. 044 480 8331.

Sundomkören

Sundomkören uppträder i gudstjänster, musiktillfällen,  konserter och i andra tillfällen som ordnas främst i Sundom kapellförsamling. Kören strävar till att framföra ett större projekt varje år i samarbete med någon orkester. Kören sjunger en mångsidig repertoar. Kören övar i Sundom prästgård tisdagar klockan 19–20.30. Dirigent: Monica Heikius.

PopUp-kören

Projektkör för dig som inte vill binda dig till en kör som övar varje vecka men ändå vill sjunga ibland. Kören uppträder en gång per termin och övar fyra gånger inför varje uppträdande. Anmäl gärna ditt intresse till dirigent Karolin Wargh 

Ta kontakt

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Sundom skolkör, sångundervisning

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Jump & Joy-kören, Gerby skolkör, orgelundervisning