Familjegudstjänster

Familjemässan Vi får säga pappa

Familjemässan Vi får säga pappa ordnas ungefär en gång per termin i Sundom kyrka. 

Knattekyrka

Knattekyrka med 4-årskalas brukar ordnas på Mikaelidagen i Trefaldighetskyrkan. 

Familjegudstjänst 

Familjegudstjänster ordnas regelbundet i olika kyrkor.

Dopträd iTrefaldighetskyrkan. I trädet hänger dopduvor.

Övriga gudstjänster

Församlingens gudstjänster är öppna för alla, även för barnen. Ibland är våra gudstjänster särskilt utformade för de yngsta, men också till de vanliga söndagsgudstjänsterna är barnen välkomna. 

Kyrkpåsar

Trefaldighetskyrkan och och i Sundom kyrka finns kyrkpåsar som barnen kan låna under gudstjänsten. I påsen finns dagens målarbild, kritor, penna och en bok att bläddra i. Efter gudstjänsten lämnas påsen kvar i kyrkan, men de egna arbetsbladen får tas hem.