Familjegudstjänster

Babykyrka

Babykyrkan är enkel gudstjänst för de allra minsta. 

De barn som döpts under året (2020) får inbjudan till Babykyrkan. Babykyrka ordnas en gång i året i Trefaldighetskyrkan (januari) och i Sundom kyrka (januari–februari). Vid detta tillfälle får barnet hem sin dopduva (Trefaldighetskyrkan) eller doplöv (sundom kyrka) som hängt i dopträden.

  • Lördagen den 10.4 kl. 16.00-18.00 i Trefaldighetskyrkan
  • Söndagen den 18.4 kl. 10.00 -12.00 i Sundom kyrka. 

Babykyrka med välsignelse av barn som döptes år 2020 ordnas i år som drop-in tillfällen. Kom den tid som passar dig och din familj.

De barn som döptes 2020 får en egen personlig inbjudan per post.

Familjemässan Vi får säga pappa

Familjemässan Vi får säga pappa ordnas ungefär en gång per termin i Sundom kyrka. 

Knattekyrka

Kanttekyrka med 4-årskalas brukar ordnas på Mikaelidagen i Trefaldighetskyrkan.  

Familjegudstjänst 

Familjegudstjänster ordnas regelbundet i olika kyrkor.

 

Dopträd iTrefaldighetskyrkan. I trädet hänger dopduvor.

Övriga gudstjänster

Församlingens gudstjänster är öppna för alla, även för barnen. Ibland är våra gudstjänster särskilt utformade för de yngsta, men också till de vanliga söndagsgudstjänsterna är barnen välkomna. 

Kyrkpåsar

Trefaldighetskyrkan och och i Sundom kyrka finns kyrkpåsar som barnen kan låna under gudstjänsten. I påsen finns dagens målarbild, kritor, penna och en bok att bläddra i. Efter gudstjänsten lämnas påsen kvar i kyrkan, men de egna arbetsbladen får tas hem.