Konfirmander och hjälpledare under ledd lek på Alskat lägergård.

Konfirmander

 

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Vintergrupper 2019–2020

 

1. Vinterskriban 
Träffas torsdagar kl. 16–17.30 på Ungdomsbyrån.
Konfirmation 26.4 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Obs! Det står fel konfirmationsdatum i pappersbroschyren som har skickats hem!

Dessutom träffas Vinterskriban: 

Lördagen 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördagen 15.2 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen

INHIBERAD Lördagen  21.3 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

 och några träffar till där datum kommer senare.

 

Sommargrupper 2020

2. Dagsskriban
Dagträffar 1-5.6 kl. 9–15 i Sundom prästgård.
Konfirmation 14.6 kl. 10 i Sundom kyrka..

Lördagen 25.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördagen 15.2 kl. 9-12 Missionsdag  i stora församlingssalen

INHIBERAD Lördagen  21.3 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

 och några träffar till där datum kommer senare.


3. Österhankmo

Läger 9-13.6 på Österhankmo lägergård.
Konfirmation 28.6 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Österhankmogruppen delas i två undervisningsgrupper.

Österhankmo 1:

Lördag 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 15.2 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

INHIBERAD Lördag 21.3 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

 

Österhankmo 2

Lördagen 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 15.2 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

INHIBERADLördag 21.3 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

 

4. Alskat 1 

Läger 1-5.7 på Alskat lägergård.
Konfirmation 12.7 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 15.2 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

INHIBERAD Lördag  21.3 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

 

5. Alskat 2
Läger 25–29.7 på Alskat lägergård.
Konfirmation 9.8 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Dessutom träffas Alskat 2:

Lördagen 25.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan

Lördagen 15.2 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

INHIBERADLördagen 21.3 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

 

6. Alskat 3
Läger 1-5.8 på Alskat lägergård.
Konfirmation 9.8 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Dessutom träffas Alskat 3:

Lördag 25.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 15.2 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

INHIBERAD Lördag 21.3 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

YouTube-video

Tag kontakt

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa

Vad ger skriftskolan?

Skriftskolan erbjuder tid och möjlighet att:

  • ta reda på vad kristen tro är
  • tänka på vad som är viktigt i livet
  • uppleva gemenskap, helighet och glädje
  • tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen
  • lära sig att värna om sitt andliga liv