Konfirmander och hjälpledare under ledd lek på Alskat lägergård.

Konfirmander

Du som är född 2005 har möjlighet att bli konfirmerad 2020.

Anmälan för 2019-2020 har gått ut. 

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Vintergrupper 2019–2020

 

1. Vinterskriban 
Träffas torsdagar kl. 16–17.30 på Ungdomsbyrån.
Konfirmation 26.4 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Obs! Det står fel konfirmationsdatum i pappersbroschyren som har skickats hem!

Dessutom träffas Vinterskriban: 

Onsdagen 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan.

Söndagen 24.11 kl. 12.45 i Trefaldighetskyrkan.

Lördagen 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördagen 15.2 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen

Lördagen  21.3 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

 och några träffar till där datum kommer senare.

 

Sommargrupper 2020

2. Dagsskriban
Dagträffar 1-5.6 kl. 9–15 i Sundom prästgård.
Konfirmation 14.6 kl. 10 i Sundom kyrka.

Onsdagen 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan.

Torsdagen 28.11 kl. 18-20 Gudstjänstskola i Brändö kyrka.

Lördagen 25.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördagen 15.2 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen

Lördagen  21.3 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

 och några träffar till där datum kommer senare.


3. Österhankmo

Läger 9-13.6 på Österhankmo lägergård.
Konfirmation 28.6 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Österhankmogruppen delas i två undervisningsgrupper.

Österhankmo 1:

Onsdagen 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan,

Söndagen 27.10 kl. 10-16 Skribadag på Alskathemmet (avslutas med föräldramöte kl. 15-16)

Söndagen 24.11 kl. 12.45 Gudstjänstskola i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 15.2 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

Lördag 21.3 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

 

Österhankmo 2:

Onsdagen 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan, 

Söndagen 17.11 kl. 10-16 Skribadag på Alskathemmet (avslutas med föräldramöte kl. 15-16)

Söndagen 24.11 kl. 12.45  Gudstjänstskola i Trefaldighetskyrkan.  

Lördagen 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 15.2 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

Lördag 21.3 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

 

 

4. Alskat 1
Läger 1-5.7 på Alskat lägergård.
Konfirmation 12.7 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Dessutom träffas Alskat 1:

Onsdagen 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 26.10 kl. 10-16 Skribadag på Alskathemmet (avslutas med föräldramöte kl. 15-16),

Söndag  24.11 kl. 12.45  Gudstjänstskola i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 15.2 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

Lördag  21.3 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

 

5. Alskat 2
Läger 25–29.7 på Alskat lägergård.
Konfirmation 9.8 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Dessutom träffas Alskat 2:

Onsdagen 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan.

Söndagen 24.11 kl. 10-16 Skribadag på Alskathemmet (avslutas med föräldramöte kl. 15-16)

Torsdagen 28.11 kl.18-20 Gudstjänstskola i Brändö kyrka.

Lördagen 25.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan

Lördagen 15.2 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

Lördagen 21.3 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

 

6. Alskat 3
Läger 1-5.8 på Alskat lägergård.
Konfirmation 9.8 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Dessutom träffas Alskat 3:

Onsdagen 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan

Lördag 23.11 kl. 10-16 Skribadag på Alskathemmet (avslutas med föräldramöte kl. 15-16),

Torsdag 28.11 kl. 18-20 Gudstjänstskola i Brändö kyrka.

Lördag 25.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka i Trefaldighetskyrkan.

Lördag 15.2 kl. 9-12 Diakonidag i stora församlingssalen.

Lördag 21.3 kl. 9-12 Missionsdag i stora församlingssalen.

YouTube-video

Tag kontakt

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
ledande ungdomsarbetsledare, vik. ledare för barnverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 3
65100 Vasa

Vad ger skriftskolan?

Skriftskolan erbjuder tid och möjlighet att:

  • ta reda på vad kristen tro är
  • tänka på vad som är viktigt i livet
  • uppleva gemenskap, helighet och glädje
  • tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen
  • lära sig att värna om sitt andliga liv