Konfirmander och hjälpledare under ledd lek på Alskat lägergård.

Konfirmander

Anmälan för skiftskola 2020-2021 för ungdomar födda 2006 sker i Oktober 2020. 

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Vintergrupper 2019–2020

 

1. Vinterskriban 
 

Konfirmation i Trefaldighetskyrkan söndagen 6.9. kl. 13.00. 

 

Sommargrupper 2020

2. Dagsskriban

Konfirmation i Sundom kyrka söndagen 6.9. kl. 10.00 


3. Österhankmo

Österhankmo 1:

Konfirmation i Brändö kyrka lördagen 5.9 kl. 10.00 

 

Österhankmo 2

 

Läger på Alskat 25.7-27.7.2020. 

 

Konfirmation i Brändö kyrka söndagen 13.9  kl. 10.00 

 

4. Alskat 1 

 

Konfirmation i Trefaldighetskyrkan  lördagen 12.9 kl. 11.00

 

5. Alskat 2
Dagsträff tisdagen 14.7 kl. 13-17 i Brändö församlingsgård för kofirmander och kl. 17-18 för konfirmander och vårdnadshavare. 

Läger 27.7-29.7.2020 på Alskat 

Konfirmation i Trefaldighetskyrkan  lördagen 12.9 kl. 14.00

 

6. Alskat 3
Läger 1.8-3.8.2020 på Alskat 

Konfirmation i Trefaldighetskyrkan söndagen 13.9 kl. 13.00 

YouTube-video

Tag kontakt

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa

Vad ger skriftskolan?

Skriftskolan erbjuder tid och möjlighet att:

  • ta reda på vad kristen tro är
  • tänka på vad som är viktigt i livet
  • uppleva gemenskap, helighet och glädje
  • tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen
  • lära sig att värna om sitt andliga liv