Konfirmander och hjälpledare under ledd lek på Alskat lägergård.

Konfirmander

Du som är född 2004 har möjlighet att bli konfirmerad 2019.

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Vintergrupper 2018–2019

1. Vinterskriban 
Träffas onsdagar kl. 16–17.30 på Ungdomsbyrån.
Konfirmation 5.5 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Sommargrupper 2019

2. Dagsskriban
Dagträffar 3–7.6 kl. 9–15 i Sundom prästgård.
Konfirmation 16.6 kl. 10 i Sundom kyrka.


3. Alskat 1
Läger 11–16.6 på Alskat lägergård.
Konfirmation 30.6 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

4. Alskat 2
Läger 24–28.6 på Alskat lägergård.
Konfirmation 7.7 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.


5. Alskat 3
Läger 1–5.7 på Alskat lägergård.
Konfirmation 14.7 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

6. Alskat 4
Läger 8–12.7 på Alskat lägergård.
Konfirmation 4.8 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

7. Alskat 5
23–27.7 på Alskat lägergård.
Konfirmation 4.8 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

YouTube-video

Tag kontakt

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
ledande ungdomsarbetsledare, vik. ledare för barnverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 3
65100 Vasa

Vad ger skriftskolan?

Skriftskolan erbjuder tid och möjlighet att:

  • ta reda på vad kristen tro är
  • tänka på vad som är viktigt i livet
  • uppleva gemenskap, helighet och glädje
  • tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen
  • lära sig att värna om sitt andliga liv