Konfirmander och hjälpledare under ledd lek på Alskat lägergård.

Konfirmander

Du som är född 2005 har möjlighet att bli konfirmerad 2020.

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Vintergrupper 2019–2020

1. Vinterskriban 
Träffas onsdagar kl. 16–17.30 på Ungdomsbyrån.
Konfirmation 26.4 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Dessutom träffas Vinterskriban: 9.10 Skribastart i Trefaldighetskyrkan, 24.11 Gudstjänstskola, 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka, 15.2 kl. 9-12 Diakonidag, 21.3 kl. 9-12 Missionsdag.

Sommargrupper 2020

2. Dagsskriban
Dagträffar 1-5.6 kl. 9–15 i Sundom prästgård.
Konfirmation 14.6 kl. 10 i Sundom kyrka.

Dessutom träffas Dagsskriban: 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan, 28.11 Gudstjänstskola, 25.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka, 15.2 kl. 9-12 Diakonidag, 21.3 kl. 9-12 Missionsdag, och några träffar till där datum kommer senare.


3. Österhankmo

Läger 9-13.6 på Österhankmo lägergård.
Konfirmation 28.6 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Österhankmogruppen delas i två undervisningsgrupper.

Dessutom träffas Österhankmo 1: 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan, 27.10 kl. 10-16 Skribadag på Alskathemmet (avslutas med föräldramöte kl. 15-16), 24.11 Gudstjänstskola, 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka, 15.2 kl. 9-12 Diakonidag, 21.3 kl. 9-12 Missionsdag.

Österhankmo 2: 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan, 17.11 kl. 10-16 Skribadag på Alskathemmet (avslutas med föräldramöte kl. 15-16), 24.11 Gudstjänstskola, 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka, 15.2 kl. 9-12 Diakonidag, 21.3 kl. 9-12 Missionsdag.

 

4. Alskat 1
Läger 1-5.7 på Alskat lägergård.
Konfirmation 12.7 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Dessutom träffas Alskat 1: 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan, 26.10 kl. 10-16 Skribadag på Alskathemmet (avslutas med föräldramöte kl. 15-16), 24.11 Gudstjänstskola, 18.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka, 15.2 kl. 9-12 Diakonidag, 21.3 kl. 9-12 Missionsdag.

5. Alskat 2
Läger 25–29.7 på Alskat lägergård.
Konfirmation 9.8 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Dessutom träffas Alskat 2: 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan, 24.11 kl. 10-16 Skribadag på Alskathemmet (avslutas med föräldramöte kl. 15-16), 28.11 Gudstjänstskola, 25.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka, 15.2 kl. 9-12 Diakonidag, 21.3 kl. 9-12 Missionsdag.


6. Alskat 3
Läger 1-5.8 på Alskat lägergård.
Konfirmation 9.8 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

Dessutom träffas Alskat 3: 9.10 kl.18 Skribastart i Trefaldighetskyrkan, 23.11 kl. 10-16 Skribadag på Alskathemmet (avslutas med föräldramöte kl. 15-16), 28.11 Gudstjänstskola, 25.1 kl. 9-12 Lär-känna-din-kyrka, 15.2 kl. 9-12 Diakonidag, 21.3 kl. 9-12 Missionsdag.

 

YouTube-video

Tag kontakt

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
ledande ungdomsarbetsledare, vik. ledare för barnverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 3
65100 Vasa

Vad ger skriftskolan?

Skriftskolan erbjuder tid och möjlighet att:

  • ta reda på vad kristen tro är
  • tänka på vad som är viktigt i livet
  • uppleva gemenskap, helighet och glädje
  • tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen
  • lära sig att värna om sitt andliga liv