Många ungdomar iklädda vita albor i ett rum. De gör sig i ordning för konfirmationen.

Konfirmander

Det här är skriftskolan

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

 

SKRIBATRÄFFAR VÅREN 2021

Dagskriban träffas:

Skärtorsdag den 1.4. kl 15 i Sundom Kyrka

Onsdag den 14.4. kl 15-17 i Sundom prästgård, tema, mission

Söndag den 2.5. kl 10 Sundom kyrka. Vi deltar i gudstjänsten, man får en underskrift i kyrkogångsboken.

Torsdag den 13.5. Kristi himmelsfärdsdag. Vi deltar i vandring i Sundom, man får en underskrift i kyrkogångsboken.

 

Alskat 2 träffas:

Lördag den 27.3. Föreläsning via länk skickas på mail under dagens lopp.

Tisdag den 27.4. Exakt tid och plats meddelas senare. Det beror på coronarestriktionerna.

Torsdag den 6.5. kl 16-20 hålls en träff på Alskat lägergård. Samtidigt hålls föräldramöte. Mera info senare. 

 

Alskat 4 träffas:

Torsdag den 22.4. kl 15.30 på Vasaesplanaden 3 E, vån 4.

Skribagrupper 2020–2021

Vintergrupper

Vinterskriftskolan samlas i regel en eftermiddag i veckan på Barn- och ungdomsvåningen, Vasaesplanaden 3E, vån. 4.

1. Vinterskriban

Träffas torsdagar under hösten och våren kl. 16.30–18. Konfirmation 13.6.2021 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: avgiftsfri.

Sommargrupper

2. Dagsskriban

Dagträffar 7–11.6.2021 kl. 9–15 i Sundom prästgård. Konfirmation 20.6.2021 kl. 10 i Sundom kyrka.
Pris: avgiftsfri.

3. Alskat 1

Läger 7–11.6.2021 på Alskat lägergård. Konfirmation 20.6.2021 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.

4. Alskat 2

Läger 28.6–2.7.2021 på Alskat lägergård. Konfirmation 11.7.2021 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.

5. Alskat 3

Läger 3–7.7.2021 på Alskat lägergård. Konfirmation 18.7.2021 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.

6. Alskat 4

Läger 2–6.8.2021 på Alskat lägergård. Konfirmation 15.8.2021 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.
 

Skribastart för alla grupper onsdag 11.11.2020 kl. 18 i Trefaldighetskyrkan är INHIBERAD!

Till alla anmälda postas ett infobrev v. 46. I brevet får du veta vilken grupp du blivit tilldelad och hur denna grupp kommer att träffas. Du får också med kyrkogångsboken.
 

Under vinterhalvåret 2020–2021 kommer varje lägergrupp och dagsskriban att träffas cirka en gång i månaden. Utöver detta deltar konfirmanderna i gudstjänster under året.

YouTube-video

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet.

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Ansvarig för verksamheten för unga i åldern 13–29 år.

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom
ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa

Vad ger skriftskolan?

Skriftskolan erbjuder tid och möjlighet att:

  • ta reda på vad kristen tro är
  • tänka på vad som är viktigt i livet
  • uppleva gemenskap, helighet och glädje
  • tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen
  • lära sig att värna om sitt andliga liv