Ungdomar kastar bollar upp i luften med hjälp av filtar.

Konfirmander

Här finns info om våra grupper året 20212022. Skriftskolan är för dej som är född 2007.

 

Vintergrupper

Vinterskriftskolan samlas i regel en eftermiddag i veckan på Barn- och ungdomsvåningen, Vasaesplanaden 3E, vån. 4.

1. Vinterskriban

Träffas onsdagar under hösten och våren kl. 16.30–18. Konfirmation 12.6.2022 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Gruppen är avgiftsfri.

Här hittar du gruppens första infobrev! (pdf)

Sommargrupper

2. Dagsskriban

Dagträffar 13–17.6.2022 kl. 9–15 i Sundom prästgård. Konfirmation 3.7.2022 kl. 10 i Sundom kyrka. 
Gruppen är avgiftsfri.

 Här hittar du gruppens första infobrev! (pdf)

3. Alskat 1

Läger 6–10.6.2022 på Alskat lägergård. Konfirmation 19.6.2022 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.

 Här hittar du gruppens första infobrev! (pdf)

4. Alskat 2

Läger 27.6–1.7.2022 på Alskat lägergård. Konfirmation 10.7.2022 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.

Här  hittar du gruppens första infobrev! (pdf)

5. Alskat 3

Läger 20–24.7.2022 på Alskat lägergård. Konfirmation 31.7.2022 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.

Här hittar du gruppens första infobrev! (pdf)

6. Alskat 4

Läger 1–5.8.2022 på Alskat lägergård. Konfirmation 14.8.2022 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.

Här hittar du gruppens första infobrev! (pdf)

 

 

***

Under vinterhalvåret 2021–2022 kommer varje lägergrupp och dagskriban att träffas cirka en gång i månaden. Utöver detta deltar konfirmanderna i gudstjänster under året.

Allmän information

Skriftskola? För vem? Måste man vara döpt?

Det läsår du fyller femton kan du gå i skriftskola. För de flesta sammanfaller skriftskolan med årskurs 8. Skriftskolan är till för alla som vill delta. Ett villkor för att bli konfirmerad är att man är döpt. Är du inte det kan du efter avslutad konfirmandundervisning bli döpt – om du vill. 

Skriftskolan är som ett lagspel. Vi behöver följa gemensamma spelregler där vi alla – konfirmander, ledare och personal – respekterar varandra. De viktigaste ledstjärnorna för vår gemenskap är därför respekt, hänsyn och omsorg. Som ett led i omsorgen vill vi redan nu påminna om att alla våra läger är rökfria.

Vad ger skriftskolan?

Skriban erbjuder tid och möjlighet att:

  • ta reda på vad kristen tro är
  • tänka på vad som är viktigt i livet
  • uppleva gemenskap, helighet och glädje
  • tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen
  • lära sig att värna om sitt andliga liv

Efter genomgången skriftskola har du möjlighet att konfirmera dig. Genomgången skriftskola ger rätt till kyrklig vigsel. Är du konfirmerad har du dessutom rätt att bland annat vara fadder.

Konfirmation – vad är det?

Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. I konfirmationen säger man ”ja” till att fortsätta leva i Guds villkorslösa kärlek.

Kostnader

Konfirmanden betalar för det läger som denna deltar i. Priserna gäller den som hör till Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta eller Vähänkyrön seurakunta. För andra deltagare är priserna de nämnda + 50 procent. I lägeravgiften ingår transporter, kost och logi samt försäkring. Undervisning och läromedel står församlingen för. Vid behov finns det möjlighet till friplats.

Frågor?

Frågor gällande skriftskolan besvaras av:

- konfirmandansvarig präst Hanna Jern, 044 480 8327, hanna.jern@evl.fi

och 

- ledande ungdomsarbetsledare Heidi Mäkelä, 044 480 8340, heidi.makela@evl.fi

 

Det här är skriftskolan

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet.

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.

ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa