Skriba 2022-2023

Hej och välkommen till skriban 2022-2023. Här kommer info om årets skriba i kort. 

Alla träffar som ordnas med gruppen är obligatoriska och är du sjuk vill vi att du meddelar dina ledare för gruppen. 

När gruppen träffas första gången får du din kyrkogångsbok. I den vill vi att du har påskrifter från: 

4 högmässor eller gudstjänster. 

3 andra samlingar. 

Om du har frågor som gäller alla skribagrupper kan du vända dig till Hanna Jern. 

 

Skribor 2022-2023 

Vinterskriban

Träffas varannan onsdag kl. 17.00-18.30 på Barn-och ungdomsvåningen, Vasaesplananden 3 e, vån 4.  

Vintergruppen är avgiftsfri. 

Konfirmation 11.6 kl. 13.00 i Trefaldighetskyrkan. 

Ledare: Hanna Jern och Heidi Mäkelä 

Infobrev här 

 

Dagsskriban 

Dagträffar 5-9.6.2023 kl. 9.00-15.00 i Sundom prästgård. 

Dagskriban är avgiftsfri. 

Konfirmation 18.6 kl. 10.00 i Sundom kyrka. 

Ledare: Malin Lindblom och Malin Lind 

Infobrev här 

 

Alskat 1 

Läger 12-16.6.2023 på Alskat lägergård. 

Pris: 75 euro. 

Konfirmation 25.6 kl. 13.00 i Trefaldighetskyrkan. 

Ledare: Isak Edman 

Infobrev här 

 

Alskat 2 

Läger 26-30.6.2023 på Alskat lägergård. 

Pris 75 euro. 

Konfirmation 9.7 kl. 13.00 i Trefaldighetskyrkan. 

Ledare: Malin Lind och Hanna Jern 

Infobrev här 

 

Alskat 3 

Läger 12-16.7.2023 på Alskat lägergård. 

Pris 75 euro. 

Konfirmation 23.7 kl. 13.00 i Trefaldighetskyrkan. 

Ledare: Heidi Mäkelä och Hanna Jern 

Infobrev här 

 

Alskat 4 
 

Läger 27.7-31.7. 2023 på Alskat lägergård. 

Pris 75 euro. 

Konfirmation 6.8 kl. 13.00 i Trefaldighetskyrkan.  

Ledare: Anders Lundström och Isak Edman. 

Infobrev här 

 

Vad gör du under skribatiden? 

  • tar reda på vad kristen tro är 

  • tänker på vad som är viktigt i livet 

  • upplever gemenskap, helighet och glädje 

  • lära dig att ta hand  om ditt andliga liv. 

Varje grupp har samlingar med sin egen grupp under vår och höstterminen. Till skribatiden hör också kyrkogångar, konfirmationsövning och konfirmation. 

Kostnader? 

Konfirmanden betalar för det läger som denna deltar i. Priserna gäller den som hör till Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta eller Vähänkyrön seurakunta. För andra deltagare är priserna de nämnda + 50 procent. I lägeravgiften ingår transporter, kost och logi samt försäkring. Undervisning och läromedel står församlingen för. Vid behov finns det möjlighet till friplats.

Frågor?

Frågor gällande skriban besvaras av:

Hanna Jern, ansvarig präst för skribaarbetet, 044 4808327 eller hanna.jern@evl.fi 

 

 

Det här är skriftskolan

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Tag kontakt

tf. kaplan, Sundom kapellförsamling
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet.

Förutom att jag är präst har jag en ämneslärarutbildning inom livsåskådningskunskap, filosofi och religion. Jag har arbetserfarenhet från skolvärlden, småbarnsfostran och från barnskyddet där jag jobbat med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Tjänstledig 6.3–31.5.2023. Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.

Jag är präst med lång själavårdsutbildning. Som präst har jag i över 20 år mött människor i alla åldrar och i olika livssituationer. Det som du kämpar med är inte för litet eller för stort att prata om. För mig är det viktigt att lyssna och att mötas och söka vägar framåt. När man får berätta om det man kämpar med kan tankar klarna och bördan kännas lite mindre. 

"Visa mig, Herre, din väg" Ps 86:11

ledare för kristen fostran
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa