Ungdomar som leker på en gräsmatta.

Konfirmander

Anmälan till skriban 2023–2024

Anmälningen till skriban 2023-2024 avslutades 16.10.

Vintergrupper

1. Vinterskriban (avgiftsfri)
Träffas varannan onsdag under hösten och våren klockan 16.30–18 i Vasa centrum. Konfirmation 9.6.2024 klockan 13.

Sommargrupper

2. Dagsskriban (avgiftsfri)
Dagträffar 10–14.6.2024 kl. 9-15 i Sundom prästgård. Konfirmation 16.6.2024 kl. 10 i Sundom kyrka.

3. Alskat 1 (pris: 75 euro)
Läger 3–7.6.2024 på Alskat lägergård. Konfirmation 16.6.2024 klockan 13 i Trefaldighetskyrkan. 

4. Alskat 2 (pris: 75 euro)
Läger 24–28.6.2024 på Alskat lägergård. Konfirmation 7.7.2024 klockan 13 i Trefaldighetskyrkan.

5. Alskat 3 (pris: 75 euro)
Läger 8–12.7.2024 på Alskat lägergård. Konfirmation 21.7.2024 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.

6. Alskat 4 (pris: 75 euro)
Läger 22-26.7.2024 på Alskat lägergård. Konfirmation 4.8.2024 klockan 13 i Trefaldighetskyrkan.

7. Alskat 5 (pris: 75 euro)
Läger 29.7–2.8.2024 på Alskat lägergård. Konfirmation 11.8.2024 klockan 13 i Trefaldighetskyrkan. 

Under vinterhalvåret 2023–2024 träffas varje lägergrupp och dagsskriban cirka en gång i mångaden. Utöver det här deltar konfirmanderna i gudstjänster och församlingens övriga verksamhet. 

Allmän info

Vad gör du under skribatiden? 

  • tar reda på vad kristen tro är 

  • tänker på vad som är viktigt i livet 

  • upplever gemenskap, helighet och glädje 

  • lära dig att ta hand  om ditt andliga liv. 

Varje grupp har samlingar med sin egen grupp under vår och höstterminen. Till skribatiden hör också kyrkogångar, konfirmationsövning och konfirmation. 

Kostnader? 

Konfirmanden betalar för det läger som denna deltar i. Priserna gäller den som hör till Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta eller Vähänkyrön seurakunta. För andra deltagare är priserna de nämnda + 50 procent. I lägeravgiften ingår transporter, kost och logi samt försäkring. Undervisning och läromedel står församlingen för. Vid behov finns det möjlighet till friplats.

Frågor?

Frågor gällande skriban besvaras av:

Isak Edman, ungdomsteolog. Du når Isak på isak.edman@evl.fi eller 044 480 8343.

Utvärdering av skriban 2022–2023

Har du gått skriban under det gångna året? Då kan du fylla i en självutvärdering här under.

Länk till självutvärdering 2023

Det här är skriftskolan

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Ta kontakt

ungdomsteolog
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet. Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.

ledare för kristen fostran
Hartmansgränden 6
65100 Vasa
tf. kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Förutom att jag är präst har jag en ämneslärarutbildning inom livsåskådningskunskap, filosofi och religion. Jag har arbetserfarenhet från skolvärlden, småbarnsfostran och från barnskyddet där jag jobbat med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.