Vuxna och seniorer

Mässan vi firar varje söndag är församlingens gemensamma fest. Men det finns mycket mer församlingen kan erbjudna de vuxna församlingsmedlemmarna.

Pensionärsgrupperna är populära samlingspunkter för seniorerna, för vuxna i arbetsför ålder erbjuds olika grupper för kvinnor och män men också gemensamma samlingsplatser kring en bit mat såsom Vuxensoppan i Sundom. Vi ordnar också läger och retreater och specialevenemang. Läs mera om de olika grupperna på undersidorna.