Vuxna och seniorer

Den mässa vi firar varje söndag är församlingens gemensamma fest. Men församlingen erbjuderockså mycket åt sina vuxna församlingsmedlemmar.

Pensionärsgrupperna är populära samlingspunkter för seniorerna, för vuxna i arbetsför ålder erbjuds olika grupper för kvinnor och män men också gemensamma samlingsplatser kring en bit mat såsom Vuxensoppan i Sundom. Vi ordnar också läger och retreater och specialevenemang. Läs mera om de olika grupperna på undersidorna.