Vuxna och seniorer

Den mässa vi firar varje söndag är församlingens gemensamma fest. Men församlingen erbjuder också mycket åt sina vuxna församlingsmedlemmar.

Pensionärsgrupperna är populära samlingspunkter för seniorerna, för vuxna i arbetsför ålder erbjuds olika grupper för kvinnor och män men också gemensamma samlingsplatser kring en bit mat såsom Vuxensoppan i Sundom. Vi ordnar också läger och retreater och specialevenemang. Läs mera om de olika grupperna på undersidorna.

En grupp människor står på en sten i naturen.
Gruppen som träffas och upplever andlighet i naturen. Foto: Tuulikki Mylläri.

Upplev andlighet i naturen

Är du intresserad av naturvandringar och upplevelsen av på vilket sätt naturen stärker välbefinnandet fysiskt, psykiskt, socialt och andligt?

Via naturupplevelser finns det möjlighet att stanna upp och reflektera över sin kristna gudsrelation med alla sinnen på ett kreativt, etiskt och hållbart sätt.

I församlingen finns en grupp som träffas i naturen några gånger per år. Gruppen är tvåspråkig. Svenska församlingens kontaktperson är Susanne Blomqvist. 

Ta kontakt

diakon 60%

Diakon 60% Projektansvarig 40 %för projektet "Pilgrimsvandring och retreatverksamhet i Österbotten"

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.