Närbild av silverkors som finns på locket till en skål som innehåller oblater.

Gudstjänster och mässor

I Vasa svenska församling firas i regel flera gudstjänster varje söndag. Gudstjänster kan också firas på andra veckodagar än söndag. Gudstjänsterna kan vara uppbyggda och utformade på olika sätt. På det här sättet försöker vi i församlingen svara på de behov som finns bland församlingsmedlemmarna.

Vi människor kan befinna oss i olika skeden av livet. I och med det så ser våra behov och vår livssituation olika ut. Det här beaktas när de olika gudstjänsterna och mässorna planeras och genomförs. Det gemensamma som förenar de olika gudstjänsterna och mässorna är att de är tillfällen då vi får samlas inför Guds ansikte. De fungerar som fönster mot himlen, fönster där evigheten för en stund blir synlig.

När vi firar mässa så minns vi också det som Jesus har gjort för oss. Vi minns hans liv och hans livsgärning. Vi minns hans uppdrag: att rädda oss och befria oss från allt det som binder oss. Mässan är därför också en plats där vi kan fördjupa oss i tron, en plats där vi får ta lärdom av Honom som är vår Herre och Mästare. När vi bryter brödet och delar vinbägaren, då gör vi det som han själv befallde sina lärjungar att göra. Så har lärjungar gjort i snart 2000 år. När vi samlas till mässa blir vi därför också en länk i en kedja, som går genom århundraden, ända till Jesu tid.

Gudstjänster

Alla högmässor och gudstjänster är öppna och finns till för alla församlingsmedlemmar. Gudstjänsten är en plats där vi kan hämta kraft i livet. Både i livets medgång och motgång får vi komma inför Guds ansikte för att hämta kraft och tröst. När vi går från kyrkan kan vi gå ut i vardagen och tjäna Gud i de människor vi möter. Vi får gå ut i vardagen för att förverkliga kärleken till vår nästa, och vi får utföra vår gudstjänst genom de gåvor och uppgifter vi var och en har fått.

Gudstjänster och högmässa firas vanligen i:

  • Trefaldighetskyrkan söndagar kl. 13
  • Sundom kyrka i regel alla söndagar utom andra söndagen i månaden.
  • Dragnäsbäcks kyrka två söndagar i månaden.
  • Brändö kyrka söndagar kl. 13, internationell, engelskspråkig mässa.
  • Roparnäs kyrka tre söndagar i terminen kl. 12. Arr. Slef.

Kaffeservering i Kryptan

På torsdag morgnar kl. 9.30–10.30 kan du inleda dagen med en kort andakt, gemenskap och samtal kring kaffebordet i Trefaldighetskyrkans Krypta. En gång i månaden firas pilgrimsmässa torsdagar kl. 9 i Trefaldighetskyrkan. Pilgrimsmässorna hittas i evenemangskalendern. 

Parkcafé

Sommartid serverar församlingens diakoner kaffe i Kyrkparken torsdagar kl. 10. 

Kontaktperson är diakon Susanne Blomqvist.

Bönegrupper

I församlingen finns följande bönegrupper som samlas regelbundet:

  • söndagar kl. 19.30 i gårdsbyggnaden invid Sundom prästgård. Kontaktperson för gruppen är Stefan Strang, tfn 050 599 0256.

Bön & lovsång

En lördag i månaden träffas vi i Trefaldighetskyrkan kl. 18 för en gemenskapskväll med undervisning, sång och möjlighet till personlig förbön. Det ordnas barnprogram samtidigt, så du kan gärna ta med dina barn. Kvällen avslutas med servering. Bön & lovsång bygger på frivilliga krafter och diakoniarbetare finns på plats.

Ta kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet.

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst

diakon
Kungsvägen 1
65320 Roparnäs

Diakonimottagning i Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1 enligt tidsbeställning. För invånare bosatta i Vapenbrödrabyn, Orrnäs, Roparnäs, Melmo, Aspnäs, Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Höstves och Högbacken.

Gudstjänstformer

Högmässa = Gudstjänst med nattvard som firas på en söndag.

Mässa = Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst = Ingen nattvard, utan fokuseringen ligger på bibelläsning och predikan.

Stilla mässa i Dragnäsbäck = Mässa med mycket bön, sång och stillhet. Ger utrymme för egen reftektion och eftertanke. Mässan leds av aktiva församlingsbor medan en präst leder nattvarden.

Punktskriftspsalmböcker

I Trefaldighetskyrkan finns tre stycken svenskspråkiga punktskriftspsalmböcker som kan användas vid tillställningarna där. Fråga efter punktskriftspsalmboken av vaktmästaren när du själv eller någon anhörig, vän eller annan deltagare behöver en sådan.