Gudstjänster

Gudstjänster och mässor
Gudstjänstformer
Punktskriftspsalmböcker
Gudstjänsten – en stund inför Guds ansikte

Gudstjänster och mässor

Gudstjänst och högmässa firas i:

  • Trefaldighetskyrkan söndagar kl. 13
  • Sundom kyrka 1:a och 3:e söndagen i månaden kl. 10 och 4:e söndagen i månaden kl. 18
  • Dragnäsbäcks kyrka tre söndagar i månaden kl. 11
  • Brändö kyrka söndagar kl. 13, internationell, engelskspråkig mässa.
  • Roparnäs kyrka tre söndagar i terminen kl. 12. Arr. Slef.

 

Gudstjänstformer

Högmässa
Gudstjänst med nattvard som firas på en söndag.
Mässa
Gudstjänst med nattvard som firas på en annan veckodag.
Gudstjänst
Ingen nattvard, utan fokuseringen ligger på bibelläsning och predikan.

 

Punktskriftspsalmböcker

I Trefaldighetskyrkan finns tre stycken svenskspråkiga punktskriftspsalmböcker som kan användas vid tillställningarna där. Fråga efter punktskriftspsalmboken av vaktmästaren när du själv eller någon anhörig, vän eller annan deltagare behöver en sådan.

Gudstjänsten – en stund inför Guds ansikte

Alla högmässor och gudstjänster är öppna och finns till för alla församlingsmedlemmar. Gudstjänsten är en plats där vi kan hämta kraft i livet. Både i livets medgång och motgång får vi komma inför Guds ansikte för att hämta kraft och tröst. När vi lämnar en mässa, så kan vi därför gå ut i vardagen och tjäna Gud i de människor vi möter. Vi får gå ut i vardagen för att förverkliga kärleken till vår nästa, och vi får utföra vår gudstjänst genom de gåvor och uppgifter vi var och en har fått.

I Vasa svenska församling firas i regel flera gudstjänster varje söndag. Gudstjänster kan också firas på andra veckodagar än söndag. Gudstjänsterna kan vara uppbyggda och utformade på olika sätt. På det här sättet försöker vi i församlingen svara på de behov som finns bland församlingsmedlemmarna. Vi människor kan befinna oss i olika skeden av livet. I och med det så ser våra behov och vår livssituation olika ut. Det här beaktas när de olika gudstjänsterna och mässorna planeras och genomförs. Det gemensamma som förenar de olika gudstjänsterna och mässorna är att de är tillfällen då vi får samlas inför Guds ansikte. De fungerar som fönster mot himlen, fönster där evigheten för en stund blir synlig.

När vi firar mässa så minns vi också det som Jesus har gjort för oss. Vi minns hans liv och hans livsgärning. Vi minns hans uppdrag: att rädda oss och befria oss från allt det som binder oss. Mässan är därför också en plats där vi kan fördjupa oss i tron, en plats där vi får ta lärdom av Honom som är vår Herre och Mästare. När vi bryter brödet och delar vinbägaren, då gör vi det som han själv befallde sina lärjungar att göra. Så har lärjungar gjort i snart 2000 år. När vi samlas till mässa blir vi därför också en länk i en kedja, som går genom århundraden, ända till Jesu tid.

Välkommen att fira gudstjänst och mässa med Vasa svenska församling!

Gudstjänster och mässor
Gudstjänstformer
Punktskriftspsalmböcker
Gudstjänsten – en stund inför Guds ansikte

Sidan uppdaterad 18.04.2018 kl. 11:28 av Johanna Backholm