Altare med blommor, ljus och krucifix.

Läger och retreater

På den här sidan presenteras de läger och retreater som ordnas för vuxna. 

Retreat – att dra sig tillbaka

Ordet Retreat är ett låneord från engelskan och betyder reträtt – att dra sig tillbaka. Alla har sina egna skäl att åka på retreat: Att dra sig undan från vardagens stress och möda för vila och rekreation Att i valsituationer eller perioder av trötthet söka avskildhet för att lyssna till sin egen innersta läng-tan. Att i tystnaden fördjupa och förnya relationen till Gud.

En retreat på erbjuder både avskildhet och tystnad. Där får var en och en finnas i en kravlös miljö utan att någon frågar varför du är där eller vart du är på väg. Några av retreatens nyckelord är: Avskildhet, Tystnad, Kravlöshet, Meditation och Egen tid.

Dagarnas rytm vilar i den goda ordningen: morgonmässa, och de tre tideböner (bön under dagen, vesper och aftonbön). Andliga vägledningar och meditationer ingår också. Dagsprogrammet ger också rum för egen tid, vilket ger möjlighet till vila, promenader och läsning Därtill är allt som sker ett erbjudande till deltagaren, du väljer själv vad du deltar i under retreaten.

Tystnaden är retreatens alldeles speciella gåva. Att inte behöva formulera sig – tycka, säga trevligheter eller berätta vem man är – är vilsamt för både kropp och själ. I tystnaden skärps istället andra sinnen. Tystnaden ger också utrymme att tänka sina egna tankar färdigt utan att bli avbruten. Men tystnaden kan också väcka till liv det som slumrar i vårt inre. Därför ges alltid möjligheten till enskilda samtal med retreatledaren. Medeltidsmystikern Mäster Eckhart skriver om tystnaden: ”Det finns ingenting som så mycket liknar Gud som tystnaden.”

I vår församling ordnas retreater 3–4 gånger per år. Är du intresserad av att veta mer om retreater kan du vända dig till diakon Susanne Blomqvist.

Tag kontakt

diakon 60%

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.