I förgrunden syns växthus. Långt i bakgrunden ett stort berg.

Mission och internationellt arbete

Kyrkans mission är att gå ut till världen och berätta om Gud till dem som ännu inte har hört om Jesus enligt hans uppmaning och exempel. 

En av missionens dimensioner är utjämning: vi som har mycket ger till den som saknar mycket. Mission är någonting som vi vanliga kristna människor gör: man behöver någon som åker ut till världen och någon som sänder ut. Det arbetet som görs hemma för missionsarbetet är lika viktigt som det arbetet som görs ute i världen.

Vasa svenska församling har ett mångsidigt missionsarbete och det finns plats för dig!

Våra missionsprojekt stöder arbete som Finska Missionssällskapet och Slef gör i Colombia, Kenya, Senegal och i Mellanöstern.

Utvecklingssamarbete och internationell diakoni, som hjälper de fattigaste och mest utsatta utan att se till etnisk eller politisk tillhörighet, görs via Kyrkans Utlandshjälp.

Vasa svenska församling har en vänförsamling Mazimbu i Morogoro Tanzania.

Välkommen med!

Länk till webbsida med mera info om kyrkans mission

(Bild: Hanna Londo från Morogoro Tanzania)

Vad gör vi?

Vasa svenska församling stöder missionärer, missionsprojekt och vänförsamlingen i Mazimbu genom förbön, uppmuntran och ekonomiska bidrag. 

Missionsarbetet är integrerat i församlingens övriga evenemang men arrangerar även skilda missionsevenemang.

Länk till webbsida om församlingens missionärer och missionsprojekt

Länk till webbsida om församlingens vänförsamling i Mazimbu

Länk till webbsida om församlingens missionsevenemang

 

Bild på Trefaldighetskyrkan kyrkklocka. Blå himmel, ett kyrktorn syns på bakgrunden.Text #människorättsklockor

Ta kontakt

ledare för missionsarbete och internationellt arbete
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Medlem i församlingens miljöteam.