Begravning

Vid dödsfall kan man vända sig till pastorskansliet eller till en begravningsbyrå. En begravning innebär att man ber för den avlidne och de sörjande och viger stoftet av den avlidne till gravens ro. Söndagen efter jordfästningen ber församlingen för den avlidne i högmässan. På Alla helgons dag inleds högmässan i Trefaldighetskyrkan med ljuständning för alla som gått bort under det senaste året.

Bokningar

Bokning av präst, kantor och kapell samt församlingslokal för minnesstunden sker via pastorskansliet, tfn +358 6 326 1309. Bokning av gravplats sker via gravkontoret, tfn +358 44 480 8471.

I regel hålls begravningarna i Uppståndelsekapellet på nya begravningsplatsen. Begravningarna kan förrättas vardagar onsdag till lördag. Drygt en timme reserveras för en förrättning i uppståndelsekapellen.

Begravningsväsendet

Vasa kyrkliga samfällighet har tre separata begravningsplatser. Gamla och Nya gravgården är belägna vid Vörågatan och Lillkyros begravningsplats i närheten av Lillkyro centrum.

Gravgårdarna och användningen av dem regleras av lagarna om begravningsväsendet samt av reglementet och dispositionsplanen för gravgårdarna.

På sidan begravningsväsendet finns information om gravar, begravningssätt, gravstenar och gravskötsel.

Sorgegrupp

Sorgegrupper startar både på hösten och på våren. Inbjudan till en sorgegrupp sänds till den avlidnes närmaste anhöriga några månader efter dödsfallet. Närmare information om sorgegruppen fås från pastorskansliet, tfn +358 6 326 1309.

Vanliga psalmer på en begravning

På en begravning sjungs ofta en psalm i början och en i slutet av förrättningen. Psalmer som ofta sjungs är:

31 Härlig är jorden

274 Det finns djup i Herrens godhet

319 Närmare Gud till dig

391 Blott en dag

432 Var inte rädd

522 Bliv du hos mig

524 Bred dina vida vingar

584 Jag har ett hem, ett ljuvligt hem

 

Vid kistbegravning brukar psalm 31 sjungas vid graven.

 

Kista i begravningskapellet