Vasa svenska församlings verksamhet för barn och familjer

Allt vi ordnar för barn i åldern 0–6 år hör under församlingens småbarnspedagogik (barnverksamheten) och verksamheten för barn i skolåldern (7–13 år) hör till Ungdomsbyråns ansvarsområde. Tillsammans skapar vi de verksamhetsformer som familjerna behöver idag.

 

Välkommen med!

 

YouTube-video

Stöd av diakonin

Då ditt och din familjs liv känns speciellt jobbigt, kan du också beställa tid för ett kravlöst samtal hos en diakon i församlingen. Diakonerna hjälper också vid ekonomiska trångmål. Kontakta diakon Luisa Tast.

YouTube-video

Tag kontakt

ledande ungdomsarbetsledare, vik. ledare för barnverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 3
65100 Vasa
ledare för barnverksamheten
Skolhusgatan 26 B, vån. 3
65100 Vasa
diakon
Kaptensgatan 14-16
65200 Vasa

Mottagning i Brändö församlingsgård tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Brändö, Vikinga, Dragnäsbäck och Gerby. Sommartid juni–augusti mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11

medlem i församlingsrådet

Församlingens barnombud 2019–2020

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud 2019–2020 är Rose-Marie Dahlgren-Sand (församlingsrådets representant). Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.