Vasa svenska församlings verksamhet för barn, ungdomar och familjer. 

Välkommen till barn-och ungdomsvåningens sida. Vi ordnar verksamhet i olika områden i Vasa. Är du mellan 0-29 år eller har du barn i den åldern så har du hittat till rätt sida. 

Allt vi ordnar för barn i åldern 0–6 år hör under församlingens småbarnspedagogik (barnverksamheten) och verksamheten för barn i skolåldern (7–13 år) hör till Ungdomsarbetsledarna på barn-och ungdomsvåningens ansvarsområde. Tillsammans skapar vi de verksamhetsformer som familjerna behöver idag.

Länk till undersida med verksamhet för barn i åldern 0–6 år

Länk till undersida med verksamhet för barn i skolåldern (7–13 år)

Söndagsskolan är för barn i åldern 4–12 år. Verksamheten presenteras på en skild undersida.

Länk till undersidan som handlar om söndagsskolanÖppna länk i ny flik

Välkommen med!

Susanne, Bitta, Martina, Elin, Monika, Linn och Heidi. 

Vi har också en egen mejl adress: barnounga.vasasvenskaforsamling@evl.fi  

Mejla oss gärna tips och feedback. 

Länk till Barnverksamhetens grupp på FacebookÖppna länk i ny flik

YouTube-video

Stöd av diakonin

Om ditt och din familjs liv känns speciellt jobbigt, kan du också beställa tid för ett kravlöst samtal hos en diakon i församlingen. Diakonerna hjälper också vid ekonomiska trångmål. 

Tag kontakt

ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa
Tf. ledare inom småbarnspedagogiken
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Församlingens barnombud år 2021–2022.

medlem i församlingsrådet

Församlingens barnombud 2021–2022.

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud åren 2021–2022 är barn- och familjearbetare Monika Lindvik och David Forsblom (församlingsrådets representant). Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.