Välkommen till barn-och ungdomvåningens sida!

Fint att du är här! 

På våningen arbetar Susanne, Bitta, Camilla och  Elin som barnledare. Vi har verksamhet för barn (0-6år) och familjer(0-18 år) i olika områden av Vasa. Hösten 2022 finns vi i Gerby, Centrum, Sundom och Brändö. 

Monika jobbar som ledare inom småbarnspedagogiken. Hon håller kontakt med daghemmen, söndagsskolan och du hittar henne i kyrkan på familjegudstjänster. 

Isak och Malin arbetar med barn i åldern 7-29 år. Vi har verksamhet i Sundom, Haga och Centrum hösten 2022. Klubbar, läger och temadagar är Malins främsta arbetsuppgifter. Isak träffar du på hjälpledarutbildning, studentarbete och inom skribaarbetet. 

Heidi är förman för våningen och sköter administrativa  uppgifter samt är med i verksamheten för hela våningen. 

Du träffar oss allihop på daghem och skolor...och förstås på sociala medier. 

 

Tillsammans skapar vi de verksamhetsformer som familjerna behöver idag.

 

Välkommen med!

Susanne, Bitta, Elin, Monika, Camilla, Isak, Malin och Heidi. 

 

Länk till Barnverksamhetens grupp på FacebookÖppna länk i ny flik

Länk till Unga i Vasa svenskas Instagram

YouTube-video

Stöd av diakonin

Om ditt och din familjs liv känns speciellt jobbigt, kan du också beställa tid för ett kravlöst samtal hos en diakon i församlingen. Diakonerna hjälper också vid ekonomiska trångmål. 

Tag kontakt

ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa
tf. ledare inom småbarnspedagogiken
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Församlingens barnombud år 2021–2022.

medlem i församlingsrådet

Församlingens barnombud 2021–2022.

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud åren 2021–2022 är barn- och familjearbetare Monika Lindvik och David Forsblom (församlingsrådets representant). Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.