Vasa svenska församlings verksamhet för barn och familjer

Allt vi ordnar för barn i åldern 0–6 år hör under församlingens småbarnspedagogik (barnverksamheten) och verksamheten för barn i skolåldern (7–13 år) hör till Ungdomsarbetsledarna på barn-och ungdomsvåningens ansvarsområde. Tillsammans skapar vi de verksamhetsformer som familjerna behöver idag.

Välkommen med!

Länk till Barnverksamhetens grupp på FacebookÖppna länk i ny flik

 

 

 

YouTube-video

Stöd av diakonin

Då ditt och din familjs liv känns speciellt jobbigt, kan du också beställa tid för ett kravlöst samtal hos en diakon i församlingen. Diakonerna hjälper också vid ekonomiska trångmål. Kontakta diakon Luisa Tast.

YouTube-video

Tag kontakt

ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa
barn- och familjearbetare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Församlingens barnombud år 2021–2022.

medlem i församlingsrådet

Församlingens barnombud 2021–2022.

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud åren 2021–2022 är barn- och familjearbetare Monika Lindvik och David Forsblom (församlingsrådets representant). Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.