Vasa svenska församlings verksamhet för barn och familjer

Allt vi ordnar för barn i åldern 0–6 år hör under församlingens småbarnspedagogik (barnverksamheten) och verksamheten för barn i skolåldern (7–13 år) hör till Ungdomsarbetsledarna på barn-och ungdomsvåningens ansvarsområde. Tillsammans skapar vi de verksamhetsformer som familjerna behöver idag.

Välkommen med!

Länk till Barnbroschyr hösten 2020

 

Uppdatering 12.11.2020

Med anledning av den förvärrade coronasituationen i Vasa håller alla öppna grupper paus till 30.11:

Alla Små och Stora grupper

Babypsalmsång

Babycafé

Familjeklubben

Söndagsskolan

Håller öppet igen fr.o.m sö 15.11 i Gerby församlingsgård kl. 10.30

Junior och Skaparklubbar

Deltagare i Junior och de olika Skaparklubbarna blir meddelade om hur fortsättningen i november blir per mail

Dagklubbarna hålls öppna som normalt

 

YouTube-video

Stöd av diakonin

Då ditt och din familjs liv känns speciellt jobbigt, kan du också beställa tid för ett kravlöst samtal hos en diakon i församlingen. Diakonerna hjälper också vid ekonomiska trångmål. Kontakta diakon Luisa Tast.

YouTube-video

Tag kontakt

ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa
barn- och familjearbetare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Församlingens barnombud år 2020.

medlem i församlingsrådet

Församlingens barnombud 2019–2020.

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud år 2020 är  barn- och familjearbetare Monika Lindvik och Rose-Marie Dahlgren-Sand (församlingsrådets representant). Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.