Tre vita hjärtan med kors i på ros botten.

Gemensamt Ansvar 2023

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för lösning av konflikter och förebyggande av våld bland unga under temat ”De unga i en våldsam värld”.

Länk till Gemensamt Ansvar kampanjsidan med mera information om årets insamlingsmålÖppna länk i ny flik

Det våld som unga utsätts för måste få ett slut. För det behöver vi din hjälp!

Den finländska enkäten Hälsa i skolan avslöjar en dramatisk ökning i våldet bland allt yngre: Hela 39 000 unga upplever varje vecka våld i skolan. Statistiskt sett motsvarar det här ett barn i varje skolklass i vårt land som berörs.

Det ökade våldet syns speciellt som en avsevärd ökning i våldsbrottsligheten bland unga under 18. Mest alarmerande är utvecklingen bland högstadieelever i åldern 12–14 år.

Våldet syns också på fritiden. Allt oftare fotograferas våldsdåden för att delas i sociala medier och spåren efter våldet lever då kvar för evigt.

Mobbning är våld, där alla är offer

I ungas våld är alla offer: den mobbade och mobbaren, förövaren och offret, skolan och hemmet, barnet och föräldern.

När unga tar till våld är det alltid ett symptom på något. Orsakerna till våldsdåd och långvarig mobbning är mycket varierade. De kan vara relaterade till till exempel familjebakgrund, beteendemönster i omgivningen, en osund användning av sociala medier eller brist på stöd. Andra orsaker kan vara neuropsykiatriska drag, inlärningssvårigheter, att ha blivit dåligt behandlad och så vidare.

Både förövare och offer är i akut behov av stöd och hjälp från vuxna. De unga kan räddas från våldet, både från att utöva våld och från att behöva uppleva våld. Tillsammans gör vi för andra det som vi vill att andra ska göra för oss.

Låt oss tillsammans bryta våldsspiralen

Vi vuxna kan se till att man ingriper på ett ändamålsenligt sätt i våldssituationer. Genom att sätta in stöd i ett så tidigt skede som möjligt kan vi klarlägga bakgrunden till händelserna, hjälpa och rentav lyckas bryta våldsspiralen.

Också i världens katastrofområden lever det barn och unga som är i akut behov av trygghet och möjlighet till en ljusare framtid. De unga klarar sig inte ensamma och utan hjälp. Allas vårt stöd är viktigt.

Vänta inte. Donera!

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 hjälper till att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga. Med din donation kan man ingripa i våld i skolan, medla i konflikter och hjälpa unga i världens krisområden. De aktörer som är med och hjälper är Stationens Barn rf, församlingarna inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt Kyrkans Utlandshjälp. Genom att donera möjliggör du tillgången till hjälp i en krissituation och erbjuder en tryggare framtid. Låt oss tillsammans bryta våldsspiralen!

40 % av intäkterna används Finland

20 procent av intäkterna blir kvar i Vasa svenska församling och ges till öppenvårdsenheten Avokki som möter och hjälper unga i Vasa.

Länk till öppenvårdsenheten Avokkis webbsidaÖppna länk i ny flik

Ytterligare  20 procent går till Stationens Barn rf för att förhindra och motverka skol- och ung-domsvåld. De insamlade medlen används för att reda ut långvariga och omfattande mobbningsfall genom K-0- verksamheten samt genom gatumedling, där medlarna är professionella inom ung-domsarbetet. Verksamheten består av konkreta ingripanden och utbildning av yrkespersoner till medlare och experter på att förebygga våld.

Länk till Stationens Barns webbsidaÖppna länk i ny flik

60 % av intäkterna hjälper utomlands

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps (KUH) katastroffond, och an-vänds för humanitär hjälp till de allra mest utsatta människorna i världens katastrofområden. Via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond når nödhjälpen snabbt fram dit nöden är som störst. Humani-tär hjälp behövs i nödsituationer orsakade av plötsliga eller särskilt utdragna naturkatastrofer (or-kan, översvämning, jordbävning eller torka) eller till följd av krig och kriser.

Länk till Kyrkans utlandshjälps webbsidaÖppna länk i ny flik

Vasa svenska församling och Gemensamt Ansvar

Vasa svenska församling deltar årligen i Gemensamt Ansvar insamlingen. Genom att ange rätt referensnummer styrs 20 % av intäkterna till Vasa svenska församling.

Vid betalning via nätbanken är vårt referensnummer 305789.
Vid betalning med Mobilepay är vårt nummer 33648.

Insamlingskonton

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

Genom att ange referensnummer 305789 styrs 20 % av medlen till Vasa svenska församling.

Mobilepay

Om du betalar med Mobilepay är vårt referensnummer: 33648.

Nätbetalning

Genom att klicka här kommer du till en betalningsblankett på webbenÖppna länk i ny flik

Via blanketten kan du med ett par klick ta dig till din egen nätbank för att göra betalningen.

Insamlingstillstånd: RA/2020/639. På Åland: ÅLR2022/9229.

Ta kontakt

ledande diakonitjänsteinnehavare
Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

Jag är socionom/diakon YH med tilläggsstudier i själavård. Även utbildad arbetshandledare. Jag har många års erfarenhet av diakoniarbete i olika församlingar och även erfarenhet inom barnskyddet och att jobba med ungdomar och deras familjer.

diakonissa 80 %

Mottagningsplats: Rådhusgatan 13, vån. 2. Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid. Jag arbetar i regel måndag till torsdag.

Jag har en utbildning och bakgrund inom hälso- och sjukvården och har arbetat med personer i alla åldrar och med olika kulturella bakgrunder. Jag har lång erfarenhet att stödja människor i kris och jag vet att det finns ett hopp som bär igenom den mörkaste natt. Jag har arbetat inom diakonin sedan början av år 2020. 

"Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det" (Joh. 1:5)