Tre vita hjärtan med kors i på ros botten.

Gemensamt Ansvar 2024

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2024 hjälper unga som riskerar att marginaliseras. Hjälpen går via HelsingforsMission, de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland och Kyrkans Utlandshjälp.

Läs mera om kampanjen på den nationella kampanjsidanÖppna länk i ny flik

Donera till Gemensamt Ansvar via Vasa svenska församlings insamlingskanaler

Hjälp till den finländska skolvärlden

Tillsammans med HelsingforsMission erbjuder Gemensamt Ansvar stöd till ensamma unga i Finland. Ensamhet är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av alla högstadieelever och studerande på andra stadiet ensamhet.

HelsingforsMissions program School to belong engagerar och hjälper hela skolan – från alla barn och unga till lärare och yrkesutbildade personer inom elevvården inklusive strategier inom förvaltningen. Läroanstalter som deltar i programmet erbjuds hjälpmedel och metoder för att identifiera ensamhet och ta upp saken med unga och erbjuda dem hjälp.

Med stödet från Gemensamt Ansvar kan HelsingforsMission också möjliggöra professionell samtalshjälp och stöd av en frivillig stödperson, så att den unga kan bearbeta sina tankar kring ensamhet och deras koppling till känslor och beteende. Om den unga får hjälp ökar möjligheterna till en bra framtid avsevärt.

Utbildning i flyktingområden i Uganda

Kyrkans Utlandshjälp arbetar i Uganda i sex flyktingområden. Med hjälp av utbildningsprojekt förbättras tillgången till utbildning genom att man bygger nya och säkra klassrum, ordnar kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan och ökar kunskapen om utbildningens betydelse samt delar ut läromaterial och hygienpaket.

Kvaliteten på utbildningen förbättras genom lärarutbildning, psykosocialt stöd och studiehandledning samt genom att tillträde till högskolestudier möjliggörs med hjälp av universitetsstipendier.

Utbildningsarbetet sker på alla nivåer: från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och yrkesutbildning. I Kyrkans Utlandshjälps projekt har man dessutom beaktat elever som behöver särskilt stöd och som får specialundervisning samt ett påskyndat utbildningsprogram, så att unga vars skolgång har avbrutits på grund av flyktingskap kan komma ikapp sina jämnåriga.

40 % av intäkterna används Finland

20 procent av intäkterna blir kvar i Vasa svenska församling och används för att hjälpa unga i Vasa.

Ytterligare  20 procent går till HelsingforsMission för School to Belong-verksamheten och arbetet vid Krisjouren för unga. 

Läs mera om HelsingforsMissions arbete på organisationens egen webbsidaÖppna länk i ny flik

60 % av intäkterna hjälper utomlands

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps (KUH) katastroffond, och används för humanitär hjälp till de allra mest utsatta människorna i världens katastrofområden.

Läs mera om Kyrkans utlandshjälps arbete på organisationens egen webbsidaÖppna länk i ny flik

Vasa svenska församlings insamlingskanaler

Vasa svenska församling deltar årligen i Gemensamt Ansvar insamlingen. Genom att ange rätt referensnummer styrs 20 % av intäkterna till Vasa svenska församling.

Vid betalning via nätbanken är vårt referensnummer 305789.
Vid betalning med Mobilepay är vårt nummer 33648.

Insamlingskonton

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

Genom att ange referensnummer 305789 styrs 20 % av medlen till Vasa svenska församling.

Mobilepay

Om du betalar med Mobilepay är vårt referensnummer: 33648.

Nätbetalning

Genom att klicka här kommer du till en betalningsblankett på webbenÖppna länk i ny flik

Via blanketten kan du med ett par klick ta dig till din egen nätbank för att göra betalningen.

Insamlingstillstånd: RA/2020/639. På Åland: ÅLR/2023/7525.

Ta kontakt

ledande diakonitjänsteinnehavare
Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

Jag är socionom/diakon YH med tilläggsstudier i själavård. Även utbildad arbetshandledare. Jag har många års erfarenhet av diakoniarbete i olika församlingar och även erfarenhet inom barnskyddet och att jobba med ungdomar och deras familjer.

diakonissa 80 %

Mottagningsplats: Rådhusgatan 13, vån. 2. Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid. Jag arbetar i regel måndag till torsdag.

Jag har en utbildning och bakgrund inom hälso- och sjukvården och har arbetat med personer i alla åldrar och med olika kulturella bakgrunder. Jag har lång erfarenhet att stödja människor i kris och jag vet att det finns ett hopp som bär igenom den mörkaste natt. Jag har arbetat inom diakonin sedan början av år 2020. 

"Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det" (Joh. 1:5)