Söndagsskolan 

Välkommen till söndagsskolan! Söndagsskolan är till för barn mellan 4–12 år.

I söndagsskolan får du lära dig spännande bibelberättelser, sjunga och be. Varje gång jobbar vi också med uppgifter i ”Min egen bok". Tidningen ”Barnavännen” delas ut till alla familjer.

Ledare i söndagsskolan är: Asta Stenlund, Brita Jern, Carolina Djupsjöbacka och Gun Erikson.
Söndagsskolan är avgiftsfri och ingen förhandsanmälan behövs! Vårterminen inleds söndagen den 14 januari 2024.

Vi träffas i :

  • Gerby församlingshem söndagar klockan 10.30. 

Församlingens kontaktperson:  Monika Lindvik, t.f. ledare inom småbarnspedagogiken, 044 480 8350, monika.lindvik@evl.fi.

Altarbord med ett träkors och Bibel för barn. Två vita ljus brinner.

Ta kontakt

ledare för familjeverksamhet
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Församlingens barnombud år 2023–2024.

Hand som håller i en penna och gör uppgifter i en bok. Rubrik på uppslaget: ett superbröd.