Söndagsskolan 

Välkommen till söndagsskolan! Söndagsskolan är till för dig mellan 4–12 år.

I söndagsskolan får du lära dig spännande bibelberättelser, sjunga och be. Varje gång jobbar vi också med uppgifter i ”Min egen bok". Tidningen ”Barnavännen” delas ut till alla familjer.

Ledare i söndagsskolan är: Asta Stenlund, Brita Jern, Carolina Djupsjöbacka och Gun Erikson
Söndagsskolan är gratis och ingen förhandsanmälan behövs!

Vi träffas i :
 

  • Gerby församlingshem söndagar kl. 10.30. 

Söndagsskolans vårtermin startar 6.2.2022

 

 

Altarbord med ett träkors och Bibel för barn. Två vita ljus brinner.
Hand som håller i en penna och gör uppgifter i en bok. Rubrik på uppslaget: ett superbröd.