Söndagsskolan 

Välkommen till söndagsskolan! Söndagsskolan är till för dig mellan 4–12 år.

I söndagsskolan får du lära dig spännande bibelberättelser, sjunga och be. Varje gång jobbar vi också med uppgifter i ”Min egen bok". Tidningen ”Barnavännen” delas ut till alla familjer.
Söndagsskolan är gratis och ingen förhandsanmälan behövs!

Vi träffas i :
 

  • Gerby församlingshem söndagar kl. 10.30. Terminen förlängd när restriktionerna nu har lättat

 

   Terminen förlängd när restriktionerna nu har lättat. Vi träffas:

2.5

9.5

16.5

Välkommen med!

Hand som håller i en penna och gör uppgifter i en bok. Rubrik på uppslaget: ett superbröd.