Kontakta oss

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100  Vasa

Vi betjänar må–to kl. 9–15. Lunchstängt kl. 11.30–12.00. Observera att kansliet är stängt på fredagar. För tillfället betjäning endast via telefon eller mejl.

A B E F H J K L M O P R S V W Y

A


kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan

B


informatör
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier.

diakoniassistent 60 %

Semester 17-28.8 Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

mottagningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningscentralen må–fre kl. 9–11.

diakon
Kungsvägen 1
65320 Roparnäs

semester 1.6-5.7 2020 Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

vik. ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

semester 6.7-4.8 2020 Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.12.2020.

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Ansvarig för verksamheten för unga i åldern 13–29 år.

E


sekreterare för invandrararbetet
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa
byråföreståndare
(06) 326 1309
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Bokningar av förrättningar

F


H


kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Ungdomsorkestern, Sundom skolkör

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

J


tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

K


diakonissa
Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa

Anställd till 31.7 2020 Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361 E-post och WhatsAppjour för invånare bosatta i Brändö, Dragnäsbäck, Gerby, Hemstrand, Skogsberget, Storviken, Vikinga och Västervik. Brevlåda finns vid Diakonicenter Hoppets Kammare, Kaptensgatan 14-16, 65200 Vasa

L


kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom
barn- och familjearbetare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Församlingens barnombud år 2020.

kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa
församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet

M


ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa

O


diakon, 60 %
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

semester,tjänsteledig 29.6-9.8 2020 Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

Jag arbetar i regel tisdagartorsdagar. 

P


R


ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Ansvarig för verksamheten för barn i åldern 7–13 år.

S


chef för familjerådgivningscentralen
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa
missionssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Tjänstledig 1.12.2019–31.12.2020

vik. byråsekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Bokningar av förrättningar

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst

V


W


Y


familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa