Vasa svenska församlings officiella anslagstavla

Det här är Vasa svenska församlings officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras officiella kungörelser gällande exempelvis val och lediga jobb.

Församlingens protokoll, föredragningslistor och tjänsteinnehavarbeslut publiceras i ärendehanteringsprogrammet Domus.

Länk till webbsidan Domus (Tweb)Öppna länk i ny flik

När vi offentliggör protokoll och beslut beaktar vi bestämmelserna i kyrkolagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra lagar som kan föreskriva sekretess.

Förvaltningsstadgan

Förvaltningen i Vasa svenska församling styrs av en förvaltningsstadga. 

Läs Vasa svenska församlings förvaltningsstadgaÖppna länk i ny flik