Kvinna som knappar på en mobiltelefon.

Samtalsstöd

Behöver du någon att prata med? Vi finns här för dig.

Mognad och utveckling pågår så länge vi lever. Ibland möter vi kriser i livet som gör att vi frågar oss: Hur skall jag komma framåt? Då kan ett stödjande samtal vara till hjälp.

Vi ger gärna tid för samtal som går på djupet – där skörhet, smärta och brustenhet får komma fram – och där även styrkor och glädjeämnen berörs. I samtalet tänker vi att Gud är närvarande som en tredje part. Du avgör själv om vi pratar tro eller inte. Vi har alla tystnadsplikt och vi för inga register över de samtal som förs.

Vi erbjuder dig kostnadsfritt samtalsstöd. Samtalsstödet är ingen terapi, utan ett stöd i livet när du vill dela något med någon annan. Samtal kan föras en gång eller flera gånger i församlingens utrymmen eller på annan plats. Det kommer du överens om med din samtalspartner.

Vi ställer upp som samtalspartners

diakon 60%

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.

diakon 80%

Jag är socionom YH och diakon. Hos mig får du prata till punkt och jag har tystnadsplikt. Jag ber gärna tillsammans med dig om du vill och jag är på min fritid verksam inom föreningen Helhet genom Kristus r.f. som arbetar med bland annat inre sår, förlåtelse och andligt välmående. 

ledande diakonitjänsteinnehavare
Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

Jag är socionom/diakon YH med tilläggsstudier i själavård. Även utbildad arbetshandledare. Jag har många års erfarenhet av diakoniarbete i olika församlingar och även erfarenhet inom barnskyddet och att jobba med ungdomar och deras familjer.

tf. kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Förutom att jag är präst har jag en ämneslärarutbildning inom livsåskådningskunskap, filosofi och religion. Jag har arbetserfarenhet från skolvärlden, småbarnsfostran och från barnskyddet där jag jobbat med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

kaplan
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.

diakonissa

Jag har en utbildning och bakgrund inom hälso- och sjukvården och har arbetat med personer i alla åldrar och med olika kulturella bakgrunder. Jag har lång erfarenhet att stödja människor i kris och jag vet att det finns ett hopp som bär igenom den mörkaste natt. Jag har arbetat inom diakonin sedan början av år 2020. 

"Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det" (Joh. 1:5)