Skolsamarbete

Skolor och församlingar har en lång tradition av att samarbeta men samarbetet behöver hela tiden uppdateras och förnyas för att kännas relevant.

En flicka i förgrunden, bakom henne sitter en pojke och flicka. De ser ut att lyssna på något.

På den här sida hittar du mera information om vad vi som församling har att erbjuda inom skolsamarbete och kontaktuppgifter till dem som du kan kontakta i församlingen. Som grund har vi Kyrkostyrelsens anvisningar. Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar, som har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar. När de olika korgarna för samarbete hålls åtskilda skapar det klarhet i hur skolor och församlingar kan samarbeta så att religionsfriheten förverkligas. Det är viktigt att alla parter känner till inom vilka ramar man kan och får samarbeta.

Funderar du om korgernas innehåll? Här finns kort om innehållet. Mera information hittar du också på en skild webbsida som handlar om skolan och kyrkan. 

Länk till webbsida som handlar om skolan och kyrkanÖppna länk i ny flik 

Allmänbildande undervisning

Allmänbildanden undervisning, röd illustration med böcker

 

I de nationella läroplansgrunderna nämns församlingen som skolans samarbetspartner. Inom religionsundervisningen kan församlingsanställda fungera som sakkunniga inom sitt eget område.

Vi erbjuder skolorna i Vasa olika lärmiljöer och vi kan dela med oss av vårt kunnande för olika läroämnen  t.ex. för helhetsskapande undervisning som bygger på samarbete mellan läroämnen. Undervisningen ska vara religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden. Skolans pedagogiska mål ligger till grund för samarbetet och det är viktigt att tillsammans i god tid planera en lektion eller ett studiebesök. Inom korgen Allmänbildande undervisning erbjuder vi kyrkor som lärmiljöer och Bibeläventyret.

Länk till webbsida med mera info om Bibeläventyret Öppna länk i ny flik

Religionsundervisningen är till sin karaktär allmänbildande. Att utöva religion eller förkunna hör inte till undervisningen. Däremot ingår det i läroplanen i olika årskurser att bekanta sig med församlingens verksamhet, kyrkobyggnaden, begravningsplatsen, psalmer och böner. 

Traditionella fester

Traditionella fester, gul bild med stjärna på

Under läsåret firas många traditionella högtider som hör till det finländska kulturarvet. Även andra kulturers fester kan firas i skolan. Festerna strävar till att skapa samhörighet och respektera olikhet. Även då skolan ordnar fester som har anknytning till kyrkoåret såsom julen är det fråga om skolans egen fest.

Församlingens representant kan vara inbjuden som gäst eller sakkunnig beroende på skolans önskemål.

Festtraditioner som har anknytning till religion t.ex. julevangeliet eller psalmen Den blomstertid är en del av den finländska kulturen och gör inte att festen kan betraktas som ett religiöst evenemang. Det är viktigt att alla elever och studerande kan delta i skolans läsårsavslutningar.

Religiösa evenemang

Religiösa evenemang, violett bild med människor som sjunger

 

Skolan kan i samarbete med församlingar ordna religiösa evenemang t.ex. skolgudstjänster, religiösa morgonsamlingar och konserter. Dessa tillfällen är ett utryck för den positiva religionsfriheten och där kan religionsutövning ingå, till exempel bön. 

Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar (1/2018) besluter utbildningsanordnaren om man ordnar religiösa evenemang under skoldagen. I religiösa evenemang deltar de elever som har vårdnadshavarnas samtycke oberoende av elevens samfundstillhörighet. Skolan bör i god tid informera om religiösa evenemang och om den alternativa verksamheten till evenemangen. Utbildningsanordnaren (kommunen) besluter hur man samlar in information om vem som deltar eller inte deltar.

Inom korgen Religiösa evenemang ordnar vi välsignelse av första klassister och skolgudstjänster i samband med de kristna högtider (påsk, jul). Våra morgonsamlingar följer kyrkoårets händelser. 

Fostran och välmående

Fostran och välmående, grön bild med ett hjärta på        

Församlingen kan erbjuda olika verksamhetsmodeller och metoder som kan stöda skolans förebyggande elev- och studerandevård och personalens arbetshälsa.

Vi är rastnärvarande på Övningskolans högstadium torsdagar klockan 12–12.30. Du kan också vara i kontakt med oss om gruppbildning, klubbar, rekreationsdagar, läger och utfärder. Det här samarbetet förverkligas utifrån skolans behov och församlingens resurser. Församlingen har beredskap att stöda lokalt och mångprofessionellt skolsamfundet också vid sorg och krissituationer. Det här stödet ges med respekt för olika åskådningar och religioner. Vi har delat ut sorgelådor till alla grundskolor i Vasa. 

Det här gör vi

BIbeläventyret

4 gånger 1,5h per gång eller 6–7 gånger 45 minuter per gång. Vi har tre utbildade äventyrare i vår församling!

Gamla Testament rekommenderas för årskurs 3.

Nya Testament rekommenderas för årskurs 4. 

Rastnärvaro 

För åk 7–9 på Övningsskolan torsdagar klockan 12–12.30.

Studiebesök och lärmiljöer

Morgonsamlingar

Tag kontakt

ledare för kristen fostran
Hartmansgränden 6
65100 Vasa