Vy från en bil i Africa. Ko på vägen, bilar, några människor.

Missionsevenemang

Vi i Vasa svenska församling tycker att missionsarbete skall upplevas både med kropp och själ - det ska inspirera dig och ge dig kraft och mod! Det finns en plats för dig och alla nya idéer tas emot med glädje - ta kontakt till missionsledaren Piritta. 

Länkar till avsnitt längre ner på sidan

Läs mer om missionsluncher

Läs mera om missionskretsar

Läs mer tillfällen där vi kokar tillsammans

Läs mer om missionsbrunch för unga, unga vuxna och familjer

Läs mer om att motionera för missionen

Läs mer om att samla frimärken och julkort för missionen​​​

Läs mer om De vackraste julsångerna

Läs mer om studiebesök

Läs mer om öppet hus verksamhet för barn och ungdomar

Läs mer om missionens pop-up verksamhet

Hoppas att du hittar någonting som intresserar dig. Välkommen med till olika missionsevenemang! 

Kolla evenemangskalendern för datum och tid!

Vår verksamhet

Missionslunch

Vi ordnar missionsluncher en gång per termin i Stora församlingssalen. Vi brukar hålla luncherna på lördagar kl. 11.30-13.30. Tillfället inleds med en andakt. Lunchen kostar 10 euro för vuxna, barn 4-12 och studerande år 5 euro. Pengarna används för att stöda våra missionsprojekt.

Missionskretsar

Våra grupper samlas regelbundet varje eller varannan vecka under terminerna.

Programmet varierar men innehåller ofta andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro.

Food for Hope

Kvällarna är för dig som vill lära dig mera om kultur och mat från olika länder. Du får också höra om Finska Missionssällskapets arbete.

Food for Hope for Kids är för barn i skolåldern. De ordnas i Brändö och Gerby församlingsgårdar. Avgift 20 till förmån för våra missionsprojekt.

Missionsbrunch

Lördagsbrunch för unga, unga vuxna och familjer ordnas i BUV (Vasaesplanaden 3E, 4de våning). Gratis, med frivillig avgift till missionen. Anmälan via hemsidan. Missionsandakt.

Motion och mission

Promenad för själ och kropp i Sundom. Avslutas med salladslunch och andakt i Sundom kyrka. Frivillig avgift till mission. Anmälan till missionsledaren per sms senast dagen före (0444808342). 

Samla frimärken och julkort

Du kan lämna din frimärkskollekt i postlådan på bord i aulan inne i Trefaldighetskyrkan. Frimärkena skickas till Finska Missionssällskapet, som auktionerar frimärken.

Medlen från auktionerna riktas till Finska missionsällskapets och SLEFs arbete utomlands.

Sätt gärna dina frimärken i ett kuvert eller i en liten påse innan du lämnar dem i postlådan. Tack för din gåva!

De vackraste julsångerna

 De vackraste julsångerna är en fin tradition som samtidigt stöder missionsarbetet. 

Studiebesök?

Vår kyrka stöder mänskor i utvecklingsländer genom internationell diakoni. Arbetet hjälper de fattigaste och mest utsatta, utan att se till etnisk eller politisk tillhörighet. Detta görs i vår församling  i samarbete med olika aktörer t.ex. Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet och Slef.

Ledaren för mission och internationellt arbete är sakkunning bland annat inom påverkansarbetets internationella dimension och kan lyfta fram internationella teman samt kan beakta betydelsen av globala företeelser och deras inverkan på livet i församlingens område från småbarn till vuxna människor. Ta gärna kontakt!

Öppet hus verksamhet för barn och ungdomar

Öppet hus för åk 5-6 med tema Sundom och världen på Vinden. Avgiften för mellanmålet (2e) går till våra missionsprojekt. 

BoB är för dig som är där runt 15-19 år. Vi samlas på Sundom prästgård (Vinden). Lek, pyssel, kaffe, te och chill, andlig fördjupning i Markusevangeliet.

Missionens pop-up verksamhet

Vi ordnar olika pop up evenemang t.ex. somemorgonkaffe, missionsafton, plättstekning vid Konstens natt, film dagar på Vinden, somekaffe etc.

Tag kontakt

ledare för missionsarbete och internationellt arbete
Vasaesplanaden 3 E, vån. 3
65100 Vasa