Vy från en bil i Africa. Ko på vägen, bilar, några människor.

Missionsevenemang

Vi i Vasa svenska församling tycker att missionsarbete skall upplevas både med kropp och själ - det ska inspirera dig och ge dig kraft och mod! Det finns en plats för dig och alla nya idéer tas emot med glädje - ta kontakt till missionsledaren Piritta. 

Vad du kan göra nu?

  • Delta i missionkretsarnas regelbundna träffar
  • Delta i vår pop-up verksamhet
  • Delta i våra missionsluncher
  • Delta i missionshelger
  • Lär dig att koka etniska maträtter
  • Kom och motionera
  • Samla frimärken och julkort till förmån för missionen
  • Delta i De vackraste julsångerna
  • Ta kontakt ifall du vill göra en insats
  • Changemaker, ta kontakt med missionsledaren!

Länkar till avsnitt längre ner på sidan

Läs mer om missionsluncher

Läs mera om missionskretsar

Läs mer tillfällen där vi kokar tillsammans

Läs mer om missionsbrunch för unga, unga vuxna och familjer

Läs mer om att motionera för missionen

Läs mer om att samla frimärken och julkort för missionen​​​

Läs mer om De vackraste julsångerna

Läs mer om studiebesök

Läs mer om BoB gruppen för ungdomar

Läs mer om missionens pop-up verksamhet

Hoppas att du hittar någonting som intresserar dig. Välkommen med till olika missionsevenemang! 

Vår verksamhet

Missionslunch

Vi ordnar missionsluncher en gång per termin i Stora församlingssalen. Vi brukar hålla luncherna på lördagar kl. 11.30-13.30. Tillfället inleds med en andakt. Lunchen kostar 8 euro för vuxna, barn 4-12 år 4 euro. Pengarna används för att stöda våra missionsprojekt.

Nästa missionslunch ordnas den 11.11.2022 kl. 11.-13.00. 

Missionskretsar

Våra grupper samlas regelbundet varje eller varannan vecka under terminerna.

Programmet varierar men innehåller ofta andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro.

Missionskretsen i centrum samlas tisdagar kl. 14:00 jämna veckor. Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26. Start 20.9.2022.

Missionskretsen i Evangeliska centret samlas onsdagar kl. 13:00. Udda veckor, i Evangeliska Centret (EC), Korsholmsesplanaden 2. 

Kontakta Evangeliska centret för info om missionskretsen som samlas där.

Food for Hope

Kvällarna är för dig som vill lära dig mera om kultur och mat från olika länder. Du får också höra om Finska Missionssällskapets arbete.

Nästa Etniska matkväll ordnas den 7.10.2022 kl. 17.-20.00. Här kan du anmäla dig!

Missionsbrunch

Lördagsbrunch för unga, unga vuxna och familjer ordnas i BUV (Vasaesplanaden 3E, 4de våning). Gratis, med frivillig avgift till missionen. Anmälan via hemsidan. Missionsandakt.

Nästa brunch ordnas 17.9.2022 och 10.12.2022 kl. 10.30-13.00. Du kan anmäla dig här! (för 17.9.2022)

Motion och mission

Vi inleder barnvagnspromenader i september 2022.

Vi samlas i Gerby församlingshems gård på måndagar kl. 9.30 och går på en gemensam promenad.  Vi ploggar*. Efteråt en kort kaffestund (med eget mellanmål) och bön i församlingshemmets lekpark.

Mera information av missionsledaren Piritta som medverkar med Ian (1år). Anmälan per telefon som meddelande 0444808342 senast dagen före promenaden. Du är välkommen med även utan barnvagn om du vill gå på en promenad i gott sällskap!

*Plogga = kombinationen av att plocka skräp samtidigt som man promenerar

Promenad för själ och kropp i Sundom. Fredagar i september, inleds 2.9. Start från Sundom kyrka kl. 10. Avslutas med salladslunch och andakt i Sundom kyrka. Frivillig avgift till mission. Anmälan till missionsledaren per sms senast dagen före (0444808342). 

Samla frimärken och julkort

Du kan lämna din frimärkskollekt i postlådan på bord i aulan inne i Trefaldighetskyrkan. Frimärkena skickas till Finska Missionssällskapet, som auktionerar frimärken.

Medlen från auktionerna riktas till Finska missionsällskapets arbete utomlands.

Sätt gärna dina frimärken i ett kuvert eller i en liten påse innan du lämnar dem i postlådan. Tack för din gåva!

De vackraste julsångerna

 De vackraste julsångerna är en fin tradition som samtidigt stöder missionsarbetet. 

Studiebesök?

Vår kyrka stöder mänskor i utvecklingsländer genom internationell diakoni. Arbetet hjälper de fattigaste och mest utsatta, utan att se till etnisk eller politisk tillhörighet. Detta görs i vår församling  i samarbete med olika aktörer t.ex. Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet och Slef.

Ledaren för mission och internationellt arbete är sakkunning bland annat inom påverkansarbetets internationella dimension och kan lyfta fram internationella teman samt kan beakta betydelsen av globala företeelser och deras inverkan på livet i församlingens område från småbarn till vuxna människor. Ta gärna kontakt!

Bibel och Bön 

BoB är för dig som är där runt 15-19 år.

Vi samlas på Sundom prästgård (Vinden). Samling på lördagar kl. 13-16. 

Lek, pyssel, kaffe, te och chill, andlig fördjupning i Markusevangeliet.

Inleds 27.8.2022.

Missionsjibbon

Vi ordnar olika pop up evenemang t.ex. plättstekning vid Konstens natt, film dagar på Vinden, geocaching etc.

Filmdag på Vinden. Vi ser alla Hobbit-filmer. Pizza, missionsandakt. Anmälan via hemsidan. Deltagaravgift 20 e till förmån för våra missionsprojekt. För dig 12 år uppåt. Ordnas den 22.10.2022. Anmälan 15.9.-14.10.2022.

Missionsafton i Stora församlingssal den 29.10.2022 kl. 18.-19.30. God gemenskap i missionens tecken.

Somekaffe 6.9., 4.10 och 4.11. Tema den 6.9.2022 Finska Missionssällskapets arbete. Gäst Camilla Skrifvars-Koskinen.

 

Tag kontakt

ledare för missionsarbete och internationellt arbete
Vasaesplanaden 3 E, vån. 3
65100 Vasa