Församlingens musikskola

Vasa svenska församlings musikskola erbjuder musikundervisning för barn och ungdomar. Enskild undervisning ges i olika instrument bl.a. violin och piano. Gitarrundervisningen sker vanligen i  grupper. Sammanlagt ges 28 lektioner under ett läsår. Lektionerna är 20–30 minuter i veckan beroende på instrument. Gitarrgrupperna spelar 45 minuter i veckan.  Läsåret inleds i september och pågår till mitten av maj. Platsen för undervisningen är huvudsakligen Skolhusgatan 28 och Vasaesplanaden 3 E.

Eleverna ges tillfälle att uppträda på jul- och vårfester, matinéer och andra församlingstillfällen. Även kursexamen kan avläggas via Kuula-institutet.

Anmälningar till musikskolan

Anmälningar till musikskolan tas emot under juni månad 2021.

Anmälningsblanketten hittas via länken nedan.

Terminsavgiften för höstterminen 2021 är 171 euro/elev + 24 % moms. Avgiften för biinstrument hösten 2020 är 86 euro/elev + moms 24 %. Syskonrabatten för det andra barnet är 50 % på terminsavgiften. I fall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den lägsta avgiften.
Avgiften för en elev som deltar i gruppundervisning höstterminen 2021 är 103 euro/elev + moms 24 %.

Avgifterna slås fast av gemensamma kyrkorådet. Prislistorna finns på Vasa kyrkliga samfällighets webbsida.

Juniororkestern

Juniororkestern riktar sig till barn i lågstadieåldern som spelar något orkesterinstrument såsom stråk- och blåsinstrument. Dirigent är Christer Bergstén. 

Orkestern övar tisdagar kl. 18–19 på Skolhusgatan 28, källarvåningen. Start 01.09.2020

Orkestern är avgiftsfri.

Ta kontakt

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan