Barn som spelar orgel.

Församlingens musikskola

Vasa svenska församlings musikskola erbjuder musikundervisning för barn och ungdomar. Enskild undervisning ges i violin, piano, sång, tvärflöjt, orgel m.fl. Sammanlagt ges 28 lektioner under ett läsår. Lektionerna är 20–30 minuter i veckan beroende på instrument. Läsåret inleds i september och pågår till mitten av maj. Platsen för undervisningen är huvudsakligen Skolhusgatan 28 och Vasaesplanaden 3 E.

Eleverna ges tillfälle att uppträda på jul- och vårfester, matinéer och andra församlingstillfällen. Även kursexamen kan avläggas via Kuula-institutet.

Anmälningar till musikskolan

Anmälningar till musikskolan läsåret 2023–2024 tas emot under juni månad. Här nedan finns länken till anmälningsblanketten.

Länk till musikskolans anmälningsblankettÖppna länk i ny flik

Terminsavgiften för höstterminen 2023 är 174,42 euro/elev + 24 procent moms. Avgiften för biinstrument hösten 2023 är 87,72 euro/elev + moms 24 procent. Syskonrabatten för det andra barnet är 50 procent på terminsavgiften. I fall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den lägsta avgiften.

Avgifterna slås fast av gemensamma kyrkorådet. Prislistorna finns på Vasa kyrkliga samfällighets webbsida.

Juniororkestern

Juniororkestern riktar sig till barn i lågstadieåldern som spelar något orkesterinstrument såsom stråk- och blåsinstrument. Dirigent är Christer Bergstén. 

Orkestern övar torsdagar klockan 18–19 på Skolhusgatan 28, källarvåningen.

Orkestern är avgiftsfri.

sångundervisning

Ta kontakt

kantor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, musikskolan.