Barn som spelar orgel.

Församlingens musikskola

Vasa svenska församlings musikskola erbjuder musikundervisning som i första hand riktar sig till till  barn och ungdomar. Det finns dock ingen strikt åldergräns så vuxna kan delta ifall lediga platser finns. Enskild undervisning ges i violin, piano, sång, tvärflöjt, orgel m.fl. Meddela i blanketten vilka önskemål ni har. Vi strävar till att i mån av möjlighet ordna undervisning enligt önskemålen. Sammanlagt ges 28 lektioner under ett läsår. Lektionerna är 20–30 minuter i veckan beroende på instrument. Läsåret inleds i september och pågår till mitten av maj. Platsen för undervisningen är huvudsakligen Skolhusgatan 28.

Eleverna ges tillfälle att uppträda på jul- och vårfester, matinéer och andra församlingstillfällen. Även kursexamen kan avläggas via Kuula-institutet.

Kontaktperson är Dan Andersson     dan. andersson@evl.fi

Anmälningar till musikskolan

Anmälningar till musikskolan läsåret 2024–2025 tas emot under juni månad 2024.

Svar med info om kommande läsår skickas till alla anmälda via e-post inom juli månad. 

Obs! Info om de aktuella terminsavgifterna för läsåret 2024-2025 finns på anmälningsblanketten.

Avgifterna slås fast av gemensamma kyrkorådet. Prislistorna finns på Vasa kyrkliga samfällighets webbsida. 

Juniororkestern

Juniororkestern riktar sig till barn i lågstadieåldern som spelar något orkesterinstrument såsom stråk- och blåsinstrument. Dirigent är Christer Bergstén. 

Orkestern övar torsdagar klockan 18–19 på Skolhusgatan 28, källarvåningen.

Orkestern är avgiftsfri.

sångundervisning

Ta kontakt

kantor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, musikskolan, pianoundervisning.