Stöd till missionsorganisationer

Tvåkossar som mjölkas på savannen.

Bild från Senegal: Anna Tikum/FMS

Mission betyder sändning;  ordet speglar uppdraget som lärjungarna fick av Jesus. Vi skall vittna för andra om vår tro. 

I kyrkans uppdrag handlar mission alltså om att berätta om vår tro och skapa verksamhet som speglar hur Jesus behandlade människor. Detta uppdrag gäller lokalt som globalt.  För att förverkliga Jesu uppdrag behövs det förbön och donationer.

På denna sida hittar du information, om hur du kan ge direkt donationer till församlingens egna missionsprojekt.
Vi stöder satellit-tv-kanal SAT-7 och arbete i Senegal och Syd Amerika via Finska Missionssällskapet. Via SLEF stöder vi arbete i Kenya. 

Genom att använda vår referensnummer eller Vasa svenska församling som referens hittar pengarna rätt och din betalning syns som församlingmedlemmars stöd till våra understödsavtal. 

Tack, må Gud välsigna din gåva!

Den hjälper att förändra liv.  

 

SLEF (Svenska Lutherska Evangelieföreningen)

Mobilepay: 42545

SLEF konto FI45 4055 1120 0020 96

Ange i meddelanderutan

- Betalningsändamålet: Sjöbackas arbete 

- Vasa svenska församling (för statistiska uppgifter)

Insamlingstillstånd: Finland utom Åland: RA/2022/1661, beviljat 24.11.2022 fr.o.m. 1.1.2023 tillsvidare.

 

Finska Missionssällskapet

MobilePay: 33472

FMS bankkonto FI38 8000 1400 1611 30

Referensnummer 4 074769 002222 560

OBS! Referensnumren styr pengarna rätt, så att de räknas med i församlingens missionsunderstöd och går till rätt ändamål, såsom egna missionärer och projekt, kollekter och insamlingar. Skriv inget meddelande i meddelandefönstret vid inbetalningen, eftersom meddelandet förhindrar referensnumret att nå fram.

Det finns också andra sätt att donera till Finska Missionssällskapet.

Länk till webbsida för att donera via  Finska Missionssällskapets kollektinsamling

Länk till Finska Missionssällskapets webbsida om att bli månadsgivare 

Finska Missionssällskapets insamlingstillstånd: Finland RA/2020/1538, i kraft tillsvidare fr.o.m. 1.1.2021, beviljat 1.12.2020 av Polisstyrelsen.

De insamlade medlen används i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

Ta kontakt

vik. ledare för missionsarbete och internationellt arbete
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Medlem i församlingens miljöteam.

ledare för missionsarbete och internationellt arbete
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Tjänstledig till och med 12.4.2024.