Unga vuxna

 

Tyst retreat för unga vuxna 5-7.4

Är du mellan 18 och 29 år och intresserad av att delta i en tyst retreat? Nu finns det möjilghet till det! Vasa svenska församling ordnar i samarbet med Kvevlax församling en tyst retreat för ugna vuxna på Alskat lägergård 5-7.4.2024. Retreaten lämtar sig både för dej som deltagit i retreat tidigare ohc för dej som deltar för första gången.

Som retreatledare fungerar Isak Edman och Benjamin Häggblom. Kostnad 50 euro (inkl. kost och logi)

Anmäl dej från 19.2 via följande länk: Anmälan retreat

 

Brunchar

Nästa brunch för unga vuxna är 24.2.2024. Vi delar gemenskapen kring brunchbordet och har andakt med missionstema. Brunchen är till för dej som är ca. 18-35 år gammal. 

Anmäl er gärna senast dagen innan brunchen så vet vi hur många vi ska fixa mat åt. Anmäl dej här för nästa brunch: Brunchanmälan 24.2

Boka även in övriga bruncharna denhär våren: 23.3, 4.5. Ingen brunch är det i april, då är unga vuxna på retreat istället 5-7.4. Välkomna med på den!

Te, stick och snack

Välkomna med på Te, stick och snack som startar igen 13.9 kl. 18-20. Ta med ett egen handarbetsprojekt eller kom bara med och umgås. Vi är kreativa, umgås, firar andakt med missionstema och äter kvällsbit tillsammans. 

Platsen är tills vidare Cross (Handelsesplanaden 4), unga vuxna-utrymmet. Efter 13.9 fortsätter Te, stick och snack varannan vecka. 

 

Studentpräst i högskolorna 

Studentprästen Hanna Jern finns på plats vid Åbo Akademi och Hanken. Du får kontakt med Hanna på hanna.jern@evl.fi eller 044 480 8327, till exempel om du vill ha ett samtal om något. Tveka inte att ta kontakt om smått eller stort! 

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst med hela församlingen varje vecka klockan 13 i Trefaldighetskyrkan. Det firas också gudstjänster regelbundet i andra delar av Vasa, följ med under "Evenemang".

 

Tag kontakt

ledare för missionsarbete och internationellt arbete
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Tjänstledig till och med 12.4.2024.

tf. kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Förutom att jag är präst har jag en ämneslärarutbildning inom livsåskådningskunskap, filosofi och religion. Jag har arbetserfarenhet från skolvärlden, småbarnsfostran och från barnskyddet där jag jobbat med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

ungdomsteolog
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet. Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.

ledare för kristen fostran
Hartmansgränden 6
65100 Vasa