Mathjälp

Matbanken

Matbanken förmedlar avgiftsfri mathjälp till hushåll som befinner sig i en tillfällig ekonomiskt svår situation. Matbanken är en del av den helhetsmässiga hjälpen till människan som kyrkan kan erbjuda.

Vem kan få hjälp från matbanken?

Hjälp från matbanken kan de hushåll få, som inte har tillräcklig basutkomst samt personer som av olika anledningar har råkat i ekonomiska svårigheter. Mathjälpen är en tillfällig hjälp som kompletterar de stödformer som samhället ger.

Hur blir man matbankens kund?

Hjälp från matbanken kan ansökas på församlingens diakonimottagningar. För att bli klient förutsätts personligt besök hos en diakonitjnsteinnehavare. Mathjälpen fås från diakonimottagningen. I samband med att ansökningsblanketten fylls i finns det möjlighet att konfidentiellt diskutera livssituationen. Mathjälpen påverkar inte andra stödformer som samhället erbjuder.

Varifrån kommer Matbankens produkter?

Produkterna i Matbanken kommer delvis från EU och delvis köps de in.Matbanken säljer inte produkterna utan de delas ut till personer som är i behov av hjälp.

Vill du donera produkter eller mat till matbanken?

Om du vill hjälpa din nästa som befinner sig i en svår situation så ta kontakt direkt med matbanken. Ekonomiska bidrag kan sättas in på nedanstående konto:

FI1256700820049607
(vid betalning från utlandet anges även BIC-koden OKOYFIH)

Matbanken hör till diakoniarbetet inom de svenska och finska församlingarna i Vasa kyrkliga samfällighet. Vasa socialbyrå, Korsholms finska församling och Kvevlax församling deltar också i hjälpen.

Diakonilunch

 

En avgiftsfri diakonilunch serveras tre gånger i veckan:

  • tisdagar kl. 12–13 i Roparnäs församlingsgård, Kapellbacksvägen 8.
  • onsdagar kl. 12–13 på dagcentralen Treffi, Rådhusgatan 28.
  • torsdagar kl. 12–13 i Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14–16.


För att ta del av lunchen behöver du en lunchkupong. Dessa beviljas av diakoniarbetaren på ditt eget område och behöver hämtas ut i förväg.

Mathjälp Vasa

Föreningens syfte är att från detaljhandeln i Vasa med omnejd samla in livsmedel som annars skulle gå till avfallshanteringen, och att dela ut den till behövande inom samma område. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att på olika platser inom området dela ut livsmedlen åt behövande samt att samarbeta med andra organisationer med liknande mål. Du kan hjälpa till:

Maten delas ut på följande platser:

  • Måndagar kl. 10 i Vasa kyrkliga samfällighets ungdomslokal Cross, Handelsesplanaden 4.
  • Måndagar kl. 10 i "Drängstugan", Kvevlaxvägen 7
  • Onsdagar kl. 10 i Elim-kyrkans utrymmen, Brändövägen 92.
  • Torsdagar kl. 9 i Korsholms församlingscentrum, Niklasvägen 3.
  • Lördagar kl. 10 i Vasa Setlementtförenings utrymme "Kultanummi", Gamla Vasagatan 8.

 
Länk till Mathjälp Vasas hemsida

John Åsvik, ordförande i Vasa Mathjälpsförening
telefon: 050 560 2930
e-post: john.asvik@netikka.fi

Tag kontakt

ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Gemensamt Ansvar insamlingsledare

diakon
Kungsvägen 1
65320 Roparnäs

Mottagning i Roparnäs kyrka tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Roparnäs, Vapenbrödrabyn, Kilskiftet, Bobäck, Orrnäs, Melmo, Aspnäs, Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Höstves och Högbacken. Sommartid juni–augusti mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

diakon
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Mottagning i Sundom prästgård enligt tidsbeställning per telefon. För invånare bosatta i Sundom. Sommartid juni–augusti mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

diakon
Kaptensgatan 14-16
65200 Vasa

Mottagning i Brändö församlingsgård tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Brändö, Vikinga, Dragnäsbäck och Gerby. Sommartid juni–augusti mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11