Knäppta händer i famnen.

Missionsförbön

Vi har en egen förbön för missionen. Tack att du tar dig tid och ber för missionen!

“Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)

Förbön för Vasa svenska församlings missionsprojekt 2023

Heliga treeniga Gud, du som är världens upprätthållare och frälsare. Vi ber om insikt, mod och handlingskraft.  Vi ber om din välsignelse och ledning för alla våra missionsprojekt.

Vi ber för den kristna satellit-tv-kanalen SAT-7 och missionsarbetet i Mellanöstern, Nordafrika och i andra delar av världen. Vi ber om välsignelse över dem som allt oftare tar kontakt. Låt din Ande beröra genom tv-program.

Vi ber för Lutherska kyrkan i Colombia. Välsigna kyrkans arbete med evangelisation, tillväxt, kristen fostran, teologisk utbildning samt att tjäna sårbara gemenskaper.  Vi ber om din hjälp att kyrkan kan bygga fred och stärka lokalsamhällena.

Vi ber för barn- och ungdomsarbetet i Senegals lutherska kyrka och för Anna-Lena Särs. Vi ber för de ansträngningar som riktas mot att stärka kyrkans ekonomiska självförsörjning. Vi ber för en andlig förändring och strävan att leda kyrkan framåt självständigt och ansvarsfullt.

Vi ber för Chamilla och Kristian Sjöbackas arbete i Kenya. Välsigna arbetet för att stärka kyrkan, församlingsgemenskap och arbete bland söndagsskolbarn.

Vi ber för vår vänförsamling i Mazimbu i Morogoro i Tanzania. Vi ber att samarbetet ger inspiration och utbyte av idéer. Vi ber för församlingens gemenskap och transparent ekonomi. Vi ber för de barn som vi stöder i skolgång genom studiestipendier.

Var också med missionärernas familjer och släktingar. Tack för alla missionsvänner! Påminn oss att det lite som vi har att ge kan förändra världen.

Skydda alla barn i världen, låt dem växa i tron och få möjlighet att känna sig hemma i församlingsgemenskapen. Vi ber för fred i världen och att kärlek till vår nästa sträcker sig från grannen i Finland till dem på andra sidan av världen.

Jesus Kristus, ge våra hjärtan ro. Kom med din fred. Tack att du har allt i din hand och låter din Ande verka i människors liv.

Amen.

Ta kontakt

ledare för missionsarbete och internationellt arbete
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Medlem i församlingens miljöteam.