Knäppta händer i famnen.

Missionsförbön

Vi har en egen förbön för missionen.

Tack att du tar dig tid och ber för missionen!

“Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)

Förbön för Vasa svenska församlings missionsprojekt 2022

Heliga treeniga Gud, du som är världens upprätthållare och frälsare. Vi ber om insikt, mod och handlingskraft. Stärk enheten mellan människor, folk och stater. 

Vi ber för den kristna satellit-tv-kanalen SAT-7 och missionsarbetet i Mellanöstern, Nordafrika och i andra delar av världen. Vi ber om välsignelse över dem som allt oftare tar kontakt, speciellt i samband med de program som sänds för att underlätta corona-situationen.

Vi ber för Christina och Andrey Heikkilä, och barnen Timoteus, Anastasia och Evelina.  Vi ber för medarbetarna och församlingarna i Ryssland, som sätter sitt hopp till Gud. Medarbetarna i Ryssland predikar om rättvisa och fred i ett splittrat samhälle, där ärliga, tänkande människor har lämnats med känslor av rädsla och skam.  Välsigna deras nya arbete Sydamerika inom projektledning, rådgivare inom ekonomi och god förvaltning i Sydamerika.

Vi ber för barn- och ungdomsarbetet i Senegals lutherska kyrka och för den avgörande planeringen av de nya projekten. Vi ber för Anna-Lena Särs. Ge vishet, inspiration och ledning till dem som arbetar för de minderåriga. Skydda barnen, låt dem växa i tron och få möjlighet att känna sig hemma i församlingsgemenskapen.

Vi ber för Chamilla och Kristian Sjöbackas arbete i Kenya. Välsigna arbetet för att stärka kyrkan och starta upp nya församlingsgemenskaper. Vi ber för musik-arbetet, att det skulle bygga upp den lokala kyrkan och att ungdomar skulle utvecklas till att ta ansvar inom församlingen.

Vi ber för vår vänförsamling i Mazimbu i Morogoro i Tanzania. Vi ber att samarbetet ger inspiration och utbyte av idéer. Vi ber för församlingens gemenskap och transparent ekonomi. Vi ber för de barn som vi stöder i skolgång genom studiestipendier.

Var också med missionärernas familjer och släktingar. Tack för alla missionsvänner! Vi ber om din välsignelse och ledning för alla våra missionsprojekt. Vi ber för fred i världen och att kärlek till vår nästa sträcker sig från grannen i Finland till dem på andra sidan av världen.

Jesus Kristus, ge våra hjärtan ro. Kom med din fred. Tack att du har allt i din hand och låter din Ande verka i människors liv.

Amen.