Monica Heikius

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Ungdomsorkestern, Sundom skolkörMalin Lindblom

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.


Anne Pelkkikangas

vaktmästare-städare
Sundom kyrka och prästgård, Sundomvägen 73
65410 Sundom

Veckovilodag måndag–tisdag.


Maria Zuglian

diakoniarbetare, 60 %
Vasa svenska församling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Diakonimottagning i Sundom prästgård, Skutnäsvägen 6 enligt tidsbeställning. För invånare bosatta i Sundom.

Jag arbetar i regel tisdagartorsdagar.