Till nyhetslistan

Tack Janne och Malin!

Det är dags att säga tack och hej till församlingspastor Janne Hänninen och kaplanen i Sundom kapellförsamling Malin Lindblom. Efter många år i Vasa svenska församling har båda sökt sig vidare till nya arbetsuppgifter. Janne avtackas 28 april och Malin 5 maj.

En kvinna med prästkrage i en kyrka och en man med prästkrage utomhus.

Arkivfoton från 2020 av kaplan Malin Lindblom i Sundom kyrka och församlingspastor Janne Hänninen utanför Brändö kyrka.

Janne Hänninen håller sin avskedspredikan i högmässan i Trefaldighetskyrkan 28 april klockan 13. Efteråt blir det tackfest med servering i kryptan.

Janne har arbetat i församlingen sedan slutet av år 2005 med några tjänstledigheter. I en personalpresentation på Facebook sommaren 2020 berättade Janne så här:

”Det bästa för mig i arbetet i kyrkan är att man får vara en förmedlare av Guds ord. Det är fint att vara med och se hur människor, för första gången i sitt liv, förstår vem Gud är eller blir förnyade i sin tro och bara önskar att dessa tillfällen skulle ske oftare.”

Det är fint att vara med och se hur människor, för första gången i sitt liv, förstår vem Gud är.

Malin jobbar kvar i Vasa kyrkliga samfällighet

Malin Lindblom leder högmässan i Sundom kyrka 5 maj klockan 10 där hon också predikar. Efteråt blir det avskedsfest i Sundom prästgård med soppa och kaffe. En frivillig avgift för serveringen uppbärs till förmån för Finska Missionssällskapet.

Malin kom till Sundom kapellförsamling 2009 och har jobbat där sedan dess, undantaget några tjänstledigheter. På Facebook beskrev Malin 2020 sitt arbete så här:

”Det bästa med att arbeta för kyrkan är människomöten och Gudsmöten. Att tillsammans med olika människor få möta Gud i vardag och fest. Att få förmedla hopp och Guds kärlek och förlåtelse känns meningsfullt varje dag.”

Att få förmedla hopp och Guds kärlek och förlåtelse känns meningsfullt varje dag.

Malin Lindblom fortsätter att möta Vasabor som chef för sjukhussjälavården i Vasa, en tjänst som hon valdes till i april 2023.

Tilläggsuppgifter

Mikael Forslund
Mikael Forslund
kyrkoherde
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

19.4.2024 09.49