Vad är diakoni?

Diakonin är kyrkans grunduppgift och utgår från Jesu exempel och undervisning.

Diakoni syns i kyrkan som hjälp till och stöd för den mänska som befinner sig i en utsatt livssituation. Diakoni främjar rättvisa, jämlikhet och fred och bygger upp en omhändertagande gemenskap samt visar omsorg om skapelsen. I en diakonal kyrka förbinder vi oss till dessa principer.

Diakonins verksamhet styrs av den gyllene regelns princip: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.” (Matt 7:12). Enligt Jesu exempel strävar vi efter att respektera mänskans agerande och bestämmanderätt i sitt eget liv: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” (Mark 10:51). All strävan att hjälpa och stöda mänskan utgår från hennes behov, och från att främja det goda i hennes liv.

Diakonimottagning

Församlingens anställda finns till för dig. Då du upplever att du behöver stöd eller ditt liv känns speciellt jobbigt kan du boka tid till en diakoniarbetare för ett kravlöst samtal.

Det kan handla om en förlust du haft t.ex arbetslöshet, skilsmässa eller att någon närstående dött, ekonomiska svårigheter eller något helt annat.  Diakoniarbetarna står i tjänst med att lyssna och samtala och vägleda samt om så önskas även förbön.

Svårigheter brukar vara lättare att bära om man har medvandrare. I ensamhet och isolering väcks lätt rädsla och oro, genom att få dela och samtala är det lättare att komma till ro och få nya perspektiv. Kanske blir det ett samtal eller kanske träffas ni flera gånger, det beror på dig.

Det här kostar ingenting för dig och det är inte heller någon speciellt lång väntetid du måste uthärda. Alla diakoner och diakoniarbetare har tystnadsplikt.

Om du inte längre kan ta dig till församlingens verksamhet har diakoniarbetarna en möjlighet att besöka dig i ditt hem eller på sjukhus. 

Kontaktbegäran

Om du vill ha kontakt med diakonin men inte vet vem du ska vända dig till så kan du fylla i en blankett så kontaktar vi dig.

Länk till blankett för kontaktbegäranÖppna länk i ny flik

Förbön

Vi tror på Gud som en bönhörande Gud som älskar sin skapelse. Vi vill gärna be med dig och för dig. Gud bryr sig om dig och ditt välbefinnande, här i tiden och i evigheten. När vi kommer till honom i bön, i Jesu namn, tar Han emot oss med öppna armar. Bibeln säger att han förmår göra långt mycket mer än allt vi ber Honom om!

Det finns inget elitlag när det kommer till bön, vi står alla på samma nivå inför Gud, däremot gör bibeln det klart för oss att det är mer kraftfullt att be tillsammans.

”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.”
Ps. 50:15

Själavård

Själavård kallas det när du kommer för att samtala med en diakon eller präst i kyrkan. Vi har tystnadsplikt. Själavårdssamtalet kan ske i förebyggande syfte, när du kanske känner en oro, det kan även  ske när du befinner dig mitt  i en krissituation eller du önskar kanske andlig vägledning.  För oss som jobbar i kyrkan är tron en självklar grund. För den som kommer för samtal behöver tron inte vara självklar.  Vi lyssnar, vägleder och stöder dig att hitta dina egna svar i den livssituation du befinner dig i.

Diakoniutbildning

Diakoni hör till kyrkans grunduppgift. I kyrkolagen (KL 1 kap, 2 §) har Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland beskrivit de uppgifter den utför i samhället.

I enlighet med sin bekännelse förkunnar kyrkan Guds ord och förvaltar sakramenten samt verkar också i övrigt för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan.

För detta ändamål anställer församlingen en diakon eller diakonissa. De har något olika utbildningar i grunden, men alla måste ha en samhällelig kompetens utöver den specifikt kyrkliga. På svenskt håll kan man få en socionombaserad diakonutbildning vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Man kallas för diakonissa om man i stället för socionom i grunden är utbildad sjukvårdare. De sjukvårdsbaserade utbildning ger yrkeshögskolan DIAK som finns på olika håll i Finland (Åbo).

Länk till yrkeshögskolan Novia webbsidaÖppna länk i ny flik

Länk till yrkeshögskolan DIAK:s webbsidaÖppna länk i ny flik

Ta kontakt

ledande diakonitjänsteinnehavare
Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

Jag är socionom/diakon YH med tilläggsstudier i själavård. Även utbildad arbetshandledare. Jag har många års erfarenhet av diakoniarbete i olika församlingar och även erfarenhet inom barnskyddet och att jobba med ungdomar och deras familjer.

diakonissa 80 %

Mottagningsplats: Rådhusgatan 13, vån. 2. Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid. Jag arbetar i regel måndag till torsdag.

Jag har en utbildning och bakgrund inom hälso- och sjukvården och har arbetat med personer i alla åldrar och med olika kulturella bakgrunder. Jag har lång erfarenhet att stödja människor i kris och jag vet att det finns ett hopp som bär igenom den mörkaste natt. Jag har arbetat inom diakonin sedan början av år 2020. 

"Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det" (Joh. 1:5)

diakon 60%

Mottagningsplats: Rådhusgatan 13, vån. 2 eller Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14–16. Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid.

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.

diakon 80%

Mottagningsplats i Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14–16. Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid. Jag arbetar i regel tisdag till fredag.

Jag är socionom YH och diakon. Hos mig får du prata till punkt och jag har tystnadsplikt. Jag ber gärna tillsammans med dig om du vill och jag är på min fritid verksam inom föreningen Helhet genom Kristus r.f. som arbetar med bland annat inre sår, förlåtelse och andligt välmående.