Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Om sitt eget uppdrag sade Jesus:

”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.”
Lukas 4:18

Han såg sin medmänska, lyssnade, botade och hjälpte. I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. Jesus kallar oss alla att möta varandra som vi själva vill bli bemötta.

Diakoni är kyrkans grunduppgift. Visionen för diakonin i Vasa svenska församling är vara en mötesplats av närvaro och hjälp där evangeliet står i centrum och kärleken till Gud tar sig uttryck i medmänskligt ansvarstagande.

Diakonin vill skapa mötesplatser som hjälper människor att hitta mening i livet och motverka utanförskap och tristess. Diakonin vill ge stöd och hjälp när livet känns svårt.

Vi tror att Gud är närvarande i alla möten, mellan två eller fler personer, genom sin Helige Ande. Vi tror att han hör vår bön, att han vill hela, upprätta och leda såsom han gjorde för 2000 år sedan.

 

Diakonimottagning

Församlingens anställda finns till för dig. Då du upplever att du behöver stöd eller ditt liv känns speciellt jobbigt kan du besöka diakoniarbetaren på ditt område genom att boka en tid för ett kravlöst samtal eller besöka mottagningen när den är öppen. 

Det kan handla om en förlust du haft t.ex arbetslöshet, skilsmässa eller att någon närstående dött, ekonomiska svårigheter eller något helt annat.  Diakoniarbetarna står i tjänst med att lyssna och samtala och vägleda samt om så önskas även förbön.

Svårigheter brukar vara lättare att bära om man har medvandrare. I ensamhet och isolering väcks lätt rädsla och oro, genom att få dela och samtala är det lättare att komma till ro och få nya perspektiv. Kanske blir det ett samtal eller kanske träffas ni flera gånger, det beror på dig.

Det här kostar ingenting för dig och det är inte heller någon speciellt lång väntetid du måste uthärda. Alla diakoner och diakoniarbetare har tystnadsplikt.

Hembesök

Om du inte längre kan ta dig till församlingens verksamhet har diakoniarbetarna en möjlighet att besöka dig i ditt hem eller på sjukhus. Under coronavirusepidemin finns begränsningar hur vi gör besök. Men ta kontakt så hittar vi möjligheter för kontakt!

Förbön

Vi tror på Gud som en bönhörande Gud som älskar sin skapelse. Vi vill gärna be med dig och för dig. Gud bryr sig om dig och ditt välbefinnande, här i tiden och i evigheten. När vi kommer till honom i bön, i Jesu namn, tar Han emot oss med öppna armar. Bibeln säger att han förmår göra långt mycket mer än allt vi ber Honom om!

Det finns inget elitlag när det kommer till bön, vi står alla på samma nivå inför Gud, däremot gör bibeln det klart för oss att det är mer kraftfullt att be tillsammans.

”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.” Ps.50:15

Själavård

Själavård är att hjälpa, stöda och trösta en människa i alla livsskeden. Att hjälpa henne i glädje och i sorg. Jesu kärlek är utgångspunkten då vi stöder och tröstar varandra. Vi gör det genom att lyssna, samtala och bara finnas till hands.

Diakoniutbildning

Diakoni hör till kyrkans grunduppgift. I kyrkolagen (KL 1 kap, 2 §) har Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland beskrivit de uppgifter den utför i samhället.

I enlighet med sin bekännelse förkunnar kyrkan Guds ord och förvaltar sakramenten samt verkar också i övrigt för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan.

För detta ändamål anställer församlingen en diakon eller diakonissa. De har något olika utbildningar i grunden, men alla måste ha en samhällelig kompetens utöver den specifikt kyrkliga. På svenskt håll kan man få en socionombaserad diakonutbildning vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Man kallas för diakonissa om man i stället för socionom i grunden är utbildad sjukvårdare. De sjukvårdsbaserade utbildning ger yrkeshögskolan DIAK som finns på olika håll i Finland (Åbo).

Ta kontakt

vik. ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa
diakon
Kungsvägen 1
65320 Roparnäs

Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

diakon, 60 %
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Jag arbetar i regel tisdagartorsdagar. 

diakoniassistent 60 %

Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

diakoniarbetare, 60 %
Vasa svenska församling
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Mottagning på Vasaesplanaden 3E. Under coronatider mottagning endast enligt tidsbeställning. För invånare bosatta i Centrum, Sunnanvik, Vasklot och Sandviken.

Jag arbetar i regel tisdagartorsdagar.