Höstdagarna och Ungdomens Kyrkodagar

Höstdagarna 

Årets Höstdagar (HD) ordnades 3-5.11.2023 i Toijala och hade temat "Kamp". På HD får man träffa unga från hela Svenskfinland och vara med på en massa skojigt program! Det blir verkstäder, mässor, café, gemenskap, andakter, lekar och mycket mer. Läs mera om programet via sidan nedanför. Ta kontakt med Isak Edman om du funderar på nåt med Höstdagarna. 

Ungdomens Kyrkodagar 

Ungdomens Kyrkodagar (UK), som är ett tillfälle där unga i kyrkan kan påverka. Vasa svenska församling skickar varje år delegater till UK - ni unga är en superviktig del av kyrkan! Om du vill ställa upp som Vasa svenska församlings delegat bör du vara konfirmerad, 15-30 år och höra till Vasa svenska församling. Även den som hör till en annan luthersk församling än Vasa svenska men är aktiv i församlingen kan ansöka om att vara församlingens delegat. På årets UK blir det intressanta diskussioner om aktuella teman i kyrkan och hejdundrande program. Datumet för nästa UK är 1-4.2.2024.

Länk till Ungdomens kyrkodagars egen webbsida

Ta kontakt

ledare för kristen fostran
Hartmansgränden 6
65100 Vasa
ungdomsteolog
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet. Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.