Gula tulpaner med inslag av rött i kronbladen

Uppvaktningar

Vasa svenska församling uppvaktar församlingsmedlemmarna på lite olika vis beroende på åldersgrupp.

1-åringar som döpts under året får inbjudan till Babykyrka som ordnas en gång i året i Trefaldighetskyrkan (januari) och i Sundom kyrka (januari–februari).

2- och 3-åringar får ett kort.

4-åringar bjuds till Knattekyrka som ordnas en gång i året i Trefaldighetskyrkan (oktober) och i Sundom kyrka (oktober).

75-åringar inbjuds till födelsedagsfest under våren i församlingens utrymmen. 

80- och 85-åringarna inbjuds till födelsedagsfest under hösten i församlingens utrymmen. 

90-, 95- och 100-åringar och äldre får besök av en präst eller diakon. Besöket sker oftast på födelsedagen om inte annat önskas. Vi kontaktar våra församlingsbor på den adress som finns i befolkningsregistret. Besöket föranleder inte kaffeservering eller andra förberedelser, karaktären bestäms av den livssituationen som födelsedagsbarnet befinner sig i.

Församlingen gratulerar alla som fyller år!
 

Glädjestunder, livets under,
nya ögon, luften klar!
Blodet brusar, lövet susar,
våg på våg i havet far!
Tro är liv, så låt det ske.
Ta emot – och ge!
Psalm 811:2