Sorg och död

När en människa som står oss nära dör berörs vi djupt. Sorgen efter en anhörig eller nära vän är en långvarig process, ett sorgearbete, som bör få ta sin tid och har sina olika skeden.

Man kan sörja på många olika sätt, men smärtan bör få komma till uttryck. Sorgen och smärtan berättar att vi ännu älskar den som inte mera finns hos oss.  Om du behöver stöd genom samtal kan du kontakta någon av våra präster eller diakoniarbetare.

Sorgbearbetningskurs

Våren 2021 ordnas en sorgbearbetningskurs av Vasa svenska församling. Skild info om metoden finns på undersidan sorgbearbetning. Ett infotillfälle om metoden hålls i Brändö församlingsgård torsdag 12.11 kl. 18. Ledare är kaplan Anders Lundström och ledande diakonitjänsteinnehavare Kerstin Borg.

Sorgegrupp

Under våren hålls också en traditionella sorgegrupp där deltagarna kan dela tankar och stöda varandra. Vårens sorgegrupp träffas i Lilla församlingssalen följande torsdagar kl. 15–17: 14.1, 21.1, 4.2, 11.2 och 25.2. Ledare är församlingspastor Janne Hänninen och diakoniarbetare Maria Zuglian.

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

YouTube-video
Ledsen kvinna tittar ut genom ett fönster.