Sorg och död

När en människa som står oss nära dör berörs vi djupt. Sorgen efter en anhörig eller nära vän är en långvarig process, ett sorgearbete, som bör få ta sin tid och har sina olika skeden.

Man kan sörja på många olika sätt, men smärtan bör få komma till uttryck. Sorgen och smärtan berättar att vi ännu älskar den som inte mera finns hos oss.  Om du behöver stöd genom samtal kan du kontakta någon av våra präster eller diakoniarbetare.

Sorgbearbetningskurs

Vasa svenska församling ordnar sorgbearbetningskurs med jämna mellanrum. Skild info om metoden finns på undersidan sorgbearbetning. Ledare är kaplan Anders Lundström och ledande diakonitjänsteinnehavare Kerstin Borg. Hösten 2021 träffas gruppen i Brändö församlingsgård onsdagar kl. 18–20 under tiden 15.9–10.11, paus vecka 42.

Länk till undersida med mera allmän info om sorgbearbetningsmetoden

Länk till info och anmälningsblankett till sorgbearbetsningskursen hösten 2021 i evenemangskalendern

Sorgegrupp

Två gånger i året ordnas också en traditionella sorgegrupp där deltagarna kan dela tankar och stöda varandra. Hösten 2021 träffas gruppen 23.9, 6.10, 28.10, 4.11 och 18.11 kl. 15–16.30. Ledare är församlingspastor Janne Hänninen och diakoniarbetare Maria Zuglian. Anmälan senast 8.9 till pastorskansliet, 06 326 1309.

Länk till info om sorgegruppen i evenemangskalendern

Stilla stund för änglabarn

Två till tre gånger i året ordnas en stilla stund för barn som dött innan deras liv börjat och alldeles i början av livet – kanske i missfall eller i samband med förlossningen. Stilla stunden hålls i Vasa centralsjukhus Stilla rum. Stunden leds av någon av sjukhusprästerna.

Länk till sjukhusprästernas webbsida om Stilla stund för änglabarnÖppna länk i ny flik

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

YouTube-video
Ledsen kvinna tittar ut genom ett fönster.