Sorg och död

När en människa som står oss nära dör berörs vi djupt. Sorgen efter en anhörig eller nära vän är en långvarig process, ett sorgearbete, som bör få ta sin tid och har sina olika skeden.

Man kan sörja på många olika sätt, men smärtan bör få komma till uttryck. Sorgen och smärtan berättar att vi ännu älskar den som inte mera finns hos oss.  Om du behöver stöd genom samtal kan du kontakta någon av våra präster eller diakoniarbetare.

 

Sorgegrupp

Vasa svenska församling ordnar varje höst och vår en sorgegrupp. Inbjudan till sorgegruppen sänds till den avlidnes närmaste anhöriga några månader efter dödsfallet. Vår önskan är att sorgen inte är för färsk när Du deltar i sorgegruppen, det är bäst om minst tre månader förflutit sedan Du mist Din kära. Iinformation om när sorgegrupperna inleds fås från pastorskansliet, 06 326 1309.

YouTube-video
Ledsen kvinna tittar ut genom ett fönster.