Rekreationsdagar för närståendevårdare på Alskat

Två gånger per år ordnas i samarbete med Folkhälsan och Korsholms svenska församling rekreationsdagar på Alskathemmet. Dagarna är öppna för närståendevårdare i hela svensktalande Österbotten. Ta vara på möjligheten till rekreation, vila och kamratstöd i din situation.

 

VIRTUELLA SAMTALSTRÄFFAR

Virtuella samtalsträffar via Zoom ordnas för före detta närståendevårdare 28.10, 11.11 och 25.11 kl. 13-15.30. Vi samtalar om hur vi har det i vår förändrade livssituation. Arrangörer: Vasa svenska församling och Folkhälsan. Anmälan till susanne.blomqvist@evl.fi eller pia.nabb@folkhalsan.fi

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt

diakon
Kungsvägen 1
65320 Roparnäs

Diakonimottagning i Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1 enligt tidsbeställning. För invånare bosatta i Vapenbrödrabyn, Orrnäs, Roparnäs, Melmo, Aspnäs, Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Höstves och Högbacken.

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.