Rekreationsdagar för närståendevårdare på Alskat

Två gånger per år ordnas i samarbete med folkhälsan och Korsholms svenska församling rekreationsdagar på Alskathemmet. Dagarna är öppna för närståendevårdare i hela svensktalande Österbotten. Ta vara på möjligheten till rekreation, vila och kamratstöd i din situation.

Julfest för närståendevårdare

Första måndagen i december ordas en julfest för närståendevårdare i Vasa. Ta kontakt och anmäl dig!

diakon
Vasaesplanaden 3E
65100 Vasa

Mottagning på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Centrum, Sunnanvik, Vasklot, Vöråstan och Sandviken.