Kyrka och två julgranar.

Julen för med sig hopp!

Ibland känns det som om vintern suddar ut alla färger för oss här i Norden. Vi vandrar genom dagar, den ena gråare än den andra, medan horisonten sakta bleknar bort. I de stunderna är det lätt att förlora siktet och tappa greppet också om annat i livet. Som tron på att jag orkar och klarar mig. Eller hoppet på att färgerna och ljuset ännu återvänder. Till och med kärleken bleknar, både till mig själv och till andra.

Då nalkas julen. Den skyndar genom mörkret som en rödkindad vän och ger oss anledning att tända ljus och samlas, en möjlighet att söka stöd och kraft hos varandra. I det djupaste vintermörkret påminner julen oss om ljuset och räddningen. Och den lovar att vi inte behöver klara oss ensamma. Med julen kommer den mest betydelsefulla gåvan; förutom kärlek också hopp.

 

Julen

Julens budskap berör mitt och ditt liv. Gud blir människa och känner med oss i våra vardagsbekymmer.

Läs tankar av julens kändisar inför den speciella nattenÖppna länk i ny flik.

Snart går adventstiden över i jul och vi får önska varandra god jul! Kyrkorna världen över firar minnet av en världsavgörande händelse i Betlehem för drygt tvåtusen år sedan – Gud själv kom till jorden som ett litet hjälplöst människobarn.

Hände det här just den 25 december år noll? Nej, det gjorde det nog inte – ingen vet exakt när Jesus föddes, utom att det var när Augustus var regerande kejsare i Rom och Quirinius var landshövding över Syrien, som det står i Lukasevangeliet. Det vill säga någon gång mellan 4 f Kr och 6 e Kr. Så pass världsavgörande var ändå händelsen att man senare kom att inleda tideräkningen utgående från Jesu födelse.

Att vi firar 25 december som Jesus födelsedag beror på att romarna bestämde att ersätta firandet av guden Sol Invictus (den obesegrade solen) med den nya kristna högtiden.

Profetiornas uppfyllelse

Gamla testamentets profeter förutsade att det ska komma en Messias som ska rädda Israel och vara en frälsare för alla folk. På julaftonen läser vi i kyrkorna en del av dessa profetior. Både Jesaja och Jeremia skriver om hur ett skott ska växa fram ur Jisahis och Davids stam, en konung ska födas som ska skapa fred och rättfärdighet. I Mikaels bok beskrivs hur det i Betlehem ska födas en herde över folket.

Julprofetior:

Julbön

Julafton är den mest populära kyrkliga högtiden. Då deltar många också i en gudstjänst. Av dem är julbönen den mest besökta. Den enkla och korta utformningen med fokus på julevangelietÖppna länk i ny flik och bekanta julpsalmer som Nu tändas tusen juleljusÖppna länk i ny flikGiv mig ej glansÖppna länk i ny flik och Härlig är jordenÖppna länk i ny flik har blivit en tradition för många. I flera församlingar ordnas också speciella julböner för barn.

Julnattsmässa

Julnatten är natten för Kristi födelse. Församlingen hör ängelns budskap:

I dag har en frälsare fötts år er.

Julnattsmässan (änglamässan) är huvudevenemanget under jultiden i en stor del av den kristna världen.

Julottan

Under julottan (herdarnas mässa) färdas vi till Betlehem med herdarna. Där får vi se att Jesus fötts.

Juldagens gudstjänst

På juldagens gudstjänst (folkets mässa) tackar vi Gud för att han låtit sin son bli människa, vår broder, så att vi alla kan bli Guds barn.