Hjälpledarutbildning 

Den som är konfirmerad kan komma med på ”Hjälppisutbildning”. Ny utbildning startar varje höst och räcker ett läsår. Utbildningen innehåller både teori och praktik och efter genomgången utbildning får du ett intyg. Största delen av utbildningen sker på kvällar och helger.