Kvinnor i ring i ett kyrkorum med ett träkors på väggen.

Spiritualitet och andlig fördjupning

När vi vill varva ner och närma oss Gud med de stora frågorna så kan det ske på olika sätt. I stillheten, vilan och tystnaden kan vi upptäcka ett rum där Gud talar till oss. I vandringar ute i naturen kan vi slås av skapelsens under och samtidigt få en skymt av Gud som Skaparen, som alltid håller hela tillvaron och hela universum i sin hand.

I stillheten, vilan och tystnaden kan vi upptäcka ett rum där Gud talar till oss.

Spiritualitet och andlig fördjupning är en viktig del av livet som kristen och ett kännetecken för ett levande församlingsliv. I församlingens gemenskap kan vi närma oss Gud och Kristus på vårt eget sätt utifrån de behov och frågeställningar som vi var och en bär på. Vi får samtidigt upptäcka styrkan i att dela tron och gemenskapen tillsammans, även om det inte alltid uttalas med ord.

Vi erbjuds en möjlighet att mogna och växa som kristna. Vi får tillsammans närma oss Gud och upptäcka nya djupare dimensioner av livet och tron. Människan är en helhet som består av kropp, själ och ande. Vi får även ta med kroppens rörelser i den andliga fördjupningen och i vår bön och lovsång.

På den här sidan hittar du vad församlingen har att erbjuda dig som längtar efter en inre frid och en djupare dimension i livet, bland annat stilla mässor, ordlös bön, dans i heligt rum, retreater, pilgrimsvandringar och Stillhetens yoga®.

Ta kontakt

kaplan
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.

diakon 60%

Diakon 60% Projektansvarig 40 %för projektet "Pilgrimsvandring och retreatverksamhet i Österbotten"

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.