Sundom kapellförsamling

Om du är bosatt i Sundom och hör till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är du medlem i Sundom kapellförsamling.

Sundom kapellförsamling grundades 1987 för att man i Sundom skulle ha en egen församling där man kan känna gemenskap och samhörighet.

Sundom kapellförsamling vill genom sin verksamhet för sundombor i alla åldrar skapa möjlighet till gemenskap med Gud och varandra samt stöda medlemmar i tron. 

Vision: Sundom kapellförsamling är en mötesplats för alla bosatta i Sundom. Evangeliet står i centrum och kärleken till Gud tar sig uttryck i medmänskligt ansvarstagande.

 

 

Du hittar mer om våra verksamhetsformer via länkarna här under:

 

 

Ta kontakt

Två pojkar leker med plastbilar i en sandlåda

Lokaler och platser i närheten

Sundom kyrka

Sundom prästgård