Lillkyro kyrka, historia och bilder

Den gamla träkyrkan i Lillkyro var redan i slutet av 1700-talet i dåligt skick och alldeles för liten för församlingens behov. År 1778 gjordes ett preliminärt beslut om att bygga en ny kyrka. Det beslöts att den byggs av sten, och stenar samlades på hög intill den gamla kyrkan. Sinande inkomster, kriget och ändrade planer ledde till att byggarbetena inleddes först år 1799. Som byggare fungerade rådman Herman Höckert från Vasa med hjälp av arbetsledare Erik Olander. Efter fyra år stod Lillkyro kyrka färdig år 1803.

Lillkyroborna tog med glädje till sig den nya kyrkan, men folk från andra orter tyckte att det var konstigt att kyrkan inte hade något torn. Talet om ”kyrkan utan torn” slutade först när vasabon Artturi Orttela planerade ett blygsamt centraltorn som byggdes med hjälp av testamenterade pengar i samband med renoveringen 1937. Detta torn passar ganska bra till kyrkans gustavianska stil.

Kaminerna i kyrkan donerades till kyrkan år 1905. Kaminerna lämnades kvar när elvärme installerades i kyrkan år 1965.

Kyrkan har renoverats ett flertal gånger. För att förbättra akustiken kläddes bänkarna med dynor år 1975. År 1980–1981 byggdes kordelen ut och sanitets- och väntrum byggdes och fasaden rappades om. Samtidigt fick den tidigare gula färgen på ytterväggarna ge vika och kyrkan återfick sin vita färg. År 1990 revs det över 50 år gamla tegeltaket samt det underliggande spåntaket och kyrkan fick ett koppartak.

Altartavlan

Kyrkan fick sin första altartavla år 1819. Den målades av jakobstadsbon G.E. Hedman. Den nedre delen av tavlan föreställde nattvarden. På övre delen fanns Jesus på korset. Denna del av altarkombinationen finns nu i sakristian. Den nyare altartavlan har samma tematik och uppbyggnad. Den har målats av teckningsläraren från Vasa Ebba Lundgren år 1889. Hon hade en modell för tavlan.

Orgeln

Kyrkans orgel anskaffades år 1878. Den beställdes från orgelfabrik Zachariassen i Nystad och hade 14 ljudspår. År 1962 förnyades orgeln och byggdes ut så den har 20 ljudspår. Förnyelsen gjordes av Kangasala orgelfabrik.

Orgeln i Lillkyro kyrka restaurerades grundligt år 1999. Som sakkunnig och övervakare fungerade professor Pentti Pelto. Restaureringen gjordes i enlighet med Zachariassen-traditionen. I denna orgel finns kub-bälgar (de första i Finland på hundra år). Även regerverket byggdes på ett för Zachariassen speciellt sätt: ett skilt spelbord med egen utrustning samt pipor med egenartade, personliga drag. Orgeln är byggd av värmebehandlad furu och dess klang hör till den finländsk-skandinaviska romantiska traditionen. Orgelns fasad samt en del av piporna härstammar från kyrkans första orgel. Orgelrestaureringen gjordes av orgelbyggeri Martti Porthan från Tervajoki.

Klockstapeln

Klockstapeln som redan fanns på den gamla kyrkans tid byggdes 1767. Klockstapeln stod förr på den plats där hjältegravarna finns idag, men därifrån flyttades den till sin nuvarande plats 1804. Det är inte känt vem som ritade eller byggde den.

Att den nya kyrkan inte förseddes med något torn berodde inte enbart på att det blev billigare så utan även på att klockstapeln var i gott skick. Klockstapeln är 18 meter hög. Klockorna som förstördes under stora ofreden ersattes med nya år 1724 (340 kg) och år 1731 (510 kg).

Uukonki (utgången)

Vid kyrkan finns också en sällsynt portbyggnad, uukanki el. uukonki (utgång). Man vet inte när denna byggnad uppfördes, men brädfodringen på innerväggarna visar att brädorna har tagits från den gamla kyrkan. På brädorna syns ännu spår av gamla väggmålningar som sannolikt målats på 1600-talet av kyrkomålaren Antti Yrjönpoika från Laihela. Som historisk byggnad hörande till kyrkogården är uukanki värdefull, fastän den numera inte har någon praktisk betydelse.

Förvaringskylrum

Mittemot kyrkans huvudentré finns det gamla begravningskapellet, i vars källare man förvarade dem som dog på vintern innan en gemensam begravning av dem ordnades på våren då tjälen gått ur jorden. Det gamla kapellet byggdes 1835.

Efter att det nya kapellet och vintergraven tagits i bruk började den gamla ”trägravbyggnaden” användas som lager för ved o.dyl. Det reparerades grundligt 1976, men man behöll dess exteriör. Inomhus byggdes ett utrymme försett med kylanläggning för förvaring av avlidna.

Hjältestatyn

Hjältestatyn har skapats av konstnär Ilmari Wirkkala och tillverkats av Oy Kranit i Helsingfors. Statyn är gjord av rödaktig granit från Hangö och föreställer en knäböjd frihetsvakt med svärd och med Finlands vapensköld vid sin sida. Statyn avtäcktes 1922.

Det finns en webbplats om Lillkyros stupade hjältarÖppna länk i ny flik. Denna innehåller uppgifter om dem som stupade i krigen och dessutom bl.a. alla dödsannonser över dem.