Förtroendevalda

Vasa svenska församlings ledamöter i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige.


medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

medlem i församlingsrådet

Församlingens barnombud 2019–2020.

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige