Vasa svenska församling

Vi är en mötesplats för alla Vasabor, där evangeliet står i centrum och kärleken till Gud tar sig uttryck i medmänskligt ansvarstagande. 

Vasa svenska församling är den evangelisk-lutherska kyrkans svenskspråkiga församling i Vasa. Församlingen leds av kyrkoherde Mikael Forslund. Församlingen hör till Borgå stift som leds av biskop Bo-Göran Åstrand. Till församlingen hör cirka 12 400 medlemmar. Vi är den tredje största församlingen i Borgå stift.

Vi satsar på gudstjänsten och firar högmässa varje söndag kl. 13 i Trefaldighetskyrkan. Utöver det firar vi regelbundet gudstjänster i Dragnäsbäcks kyrka och Sundom kyrka.

Vi annonserar om verksamheten på hemsidan och varje torsdag i Vasabladet under ”Korsholms prosteri” (alltid i slutet av tidningen). Utöver det skickas verksamhetsbroschyrer regelbundet hem till församlingsmedlemmarna.  

Kyrkoskatten i Vasa svenska församling är 1,40 %.

Vill du bli medlem?

Du kan bli medlem i Vasa svenska församling om du bor i Vasa och har ett finländskt personnummer. Du måste inte vara finländsk medborgare för att bli medlem i församlingen.

Du kan skicka in din medlemsansökan via en elektronisk blankett eller genom att komma in till pastorskansliet på Skolhusgatan 26 och fylla i en pappersblankett. Dop och konfirmation är viktiga delar av kyrkotillhörigheten. Du kan skicka in medlemsansökan också om du inte är döpt eller konfirmerad. Vi kommer senare överens om dop och konfirmation.

Beslutande organ

Vasa svenska församling, Vasa finska församling och Lillkyro församling bildar tillsammans Vasa kyrkliga samfällighet. Samfälligheten leds av gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet. 

Församlingsrådet i svenska församlingen har 14 ledamöter och de fungerar som församlingsbornas representanter, beslutsfattare, påverkare och innovatörer i församlingen.

Sundom kapellförsamling verkar under Vasa svenska församling och bär ansvaret för verksamheten i Sundom.

Anställda

I Vasa svenska församling finns ett 30-tal anställda: sju präster, tre kantorer, sex diakoner, sju barnledare, tre ungdomsarbetsledare, en missionssekreterare samt kanslipersonal. 

Kontaktuppgifter till de anställda

Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100  Vasa

Vi betjänar måndag–fredag kl. 9–15. Lunchstängt kl. 11.30–12.00. Till och med 30.11.2020 betjänar kansliet endast per telefon och mejl.