lägergårdsföreståndare
Alskathemmets lägergård, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo
informatör
Skolhusgatan 26 B, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier

mottagningssekreterare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningscentralen må–fre kl. 9–11.förvaltningschef
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
chef för sjukhussjälavården
må–ti och to–fre 040 575 6871, ons 029 524 3103
må–ti och to–fre Vasa centralsjukhus, ons Gamla Vasa sjukhus
 

vaktmästare-städare
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

kokerska
Österhankmo lägergård och Skolhusgatans kök
 
byråarbetare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
övervaktmästare
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

lägergårdsköksansvarig
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65670 Iskmo

familjerådgivare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

städare
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa
lägergårdsföreståndare
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo
gravgrävare
Lillkyro begravnigsplats, Hiiripellontie 4
66500 Lillkyro
vaktmästare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
lönesekreterare
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

Förfrågningar om fakturor

specialyrkesman
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
ansvarig kokerska
Skolhusgatans kök, Skolhusgatan 26
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65300 Vasa

gravgrävare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
lägergårdsköksansvarig
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo
chef för begravningsväsendet
Begravninsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65380 Vasa

huvudbokförare
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
städarbetsledare
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

vaktmästare
Brändö kyrka, Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa

Brändö kyrka, Skogsbergets församlingshem


vaktmästare-städare
Sundom kyrka och prästgård, Sundomvägen 73
65410 Sundom
vaktmästare-städare
Haga prästgård, Prästgårdsgatan 2
65380 Vasa

Haga prästgård och Korsnästågets församlingsgård

fastighetschef
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

specialyrkesman
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
chef för köksväsendet
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
sjukhuspastor
må–ons och fre 040 620 9148, to 040 559 5062
må–ons och fre Vasa centralsjukhus, to Vasa stadssjukhus
 
byråsekreterare
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
immigrantworker
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Absent until 31.12.2019

husmor-städare
Lillkyro församlingshem, Kirstantie 7
66500 Lillkyro

teknisk fastighetsskötare-disponent
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
chef för familjerådgivningscentralen
Skolhusgatan 26 B, vån.4
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Gerby församlingshem, Tallmarksvägen 3
65280 Vasa
vaktmästare-städare
Brändö kyrka, Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa
kokerska
Köket, Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa
ekonomidirektör
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa
specialyrkesman
Begravningsplatsen, Vörågatan 1
65100 Vasa
arbetsledare
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
gravgrävare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

vaktmästare-städare
Lillkyro kyrka, Kyrkbron 2
66500 Lillkyro

Lillkyro kyrka, Lillkyro församlingsgård och Siltaranta

sjukhuspastor
må–ti 040 559 5062 och ons–fre 040 632 4513
må–ti Vasa stadssjukhus och ons–fre Vasa centralsjukhus psykiatriska enheten
 
byråföreståndare
Begravningsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa

fakturering av begravningar och gravskötslar


familjerådgivare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa