vik. lägergårdsföreståndare
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo
lägergårdsföreståndare
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

Tjänstledig 1.4–31.12.2020.

informatör
Skolhusgatan 26 B, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier

mottagningssekreterare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningscentralen må–fre kl. 9–11.förvaltningschef
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
chef för sjukhussjälavården

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.


vaktmästare-städare
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

kokerska
Österhankmo lägergård och Skolhusgatans kök
 
hortonom
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 17.11.2020.

övervaktmästare
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

lägergårdsköksansvarig
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65670 Iskmo

familjerådgivare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

städare
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa
lägergårdsföreståndare
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo
gravgrävare
Lillkyro begravnigsplats, Hiiripellontie 4
66500 Lillkyro
vaktmästare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 1.11.2020.

specialyrkesman
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
ansvarig kokerska
Skolhusgatans kök, Skolhusgatan 26
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65300 Vasa

specialyrkesman
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
gravgrävare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
sjukhussjälavårdare, 40 %

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.

lägergårdsköksansvarig
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo
chef för begravningsväsendet
Begravninsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65380 Vasa

huvudbokförare
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
kock
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo
städarbetsledare
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

sjukhuspräst, 60 %

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.

vaktmästare
Brändö kyrka, Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa

Brändö kyrka, Skogsbergets församlingshem


vaktmästare-städare
Sundom kyrka och prästgård, Sundomvägen 73
65410 Sundom
vaktmästare-städare
Haga prästgård, Prästgårdsgatan 2
65380 Vasa

Haga prästgård och Korsnästågets församlingsgård

fastighetschef
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

specialyrkesman
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
kosthållschef
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
sjukhuspräst

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.

byråsekreterare
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
husmor-städare
Lillkyro församlingshem, Kirstantie 7
66500 Lillkyro

teknisk fastighetsskötare-disponent
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
chef för familjerådgivningscentralen
Skolhusgatan 26 B, vån.4
65100 Vasa
byråsekreterare
Kirstantie 7
66500 Lillkyro

Förfrågningar om fakturor (förfrågningar om gravgårdens räkningar till nummer 06 326 1471).

vaktmästare-städare
Gerby församlingshem, Tallmarksvägen 3
65280 Vasa
vaktmästare-städare
Brändö kyrka, Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa
kokerska
Köket, Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa
ekonomidirektör
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa
specialyrkesman
Begravningsplatsen, Vörågatan 1
65100 Vasa
arbetsledare
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
gravgrävare
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

vaktmästare-städare
Lillkyro kyrka, Kyrkbron 2
66500 Lillkyro

Lillkyro kyrka, Lillkyro församlingsgård och Siltaranta

byråföreståndare
Begravningsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa

Fakturering av begravningar och gravskötslar.


familjerådgivare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa