Kommittéer i Vasa svenska församling åren 2023–2024

Kommittéerna leder, planerar och utvecklar verksamheten inom sektorn. De ger förslag till verksamhetsplan och budget till församlingsrådet och godkänner sektorns verksamhetsberättelse. Kommittéerna stöder arbetstagarna i deras arbete och för verksamhetens talan.

Länkar till avsnitten om de olika kommittéerna

Kommittén för kristen fostran
Kommittén för diakoniarbetet
Kommittén för missionsarbetet
Kommittén för musik- och gudstjänstlivet
 

Kommittén för kristen fostran

Anna Sundback, ordförande
Gun Erikson
David Forsblom, församlingsrådets representant
Ingrid Mutai
Ylva Klockars
Linus Knutar

Olivia Antell, ersättare
Lovisa Dahl, ersättare
Leevi Pajukangas, ersättare

Barnledarna, ansvarig präst och andra anställda inom sektorn har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Barnledarna deltar på uppdrag av förmannen.

Kommittén för diakoniarbetet

Johan Backholm, ordförande
Siv-Britt Höglund
Camilla Koskinen
Jonna Lindqvist, församlingsrådets representant
Lisa Särs
Sara Södö

Susanna Back, ersättare
Nils-Johan Englund, ersättare
Camilla Helsing-Isaksson, ersättare

Ledande tjänsteinnehavaren fungerar som sekreterare och föredragande. Diakoniarbetarna och diakoniprästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. 

Kommittén för missionsarbetet

Brita Jern, ordförande
Anneli Dahlbäck
Dick Jungerstam, församlingsrådets representant
Ulla Salmenheimo-West
Tor-Erik Store
Annika Östergård

Sofia Böckelman, ersättare
Särs Lisa, ersättare 
Johanna Söderholm

Missionssekreteraren fungerar som sekreterare och föredragande. Missionssekreteraren och den ansvariga prästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. 

Kommittén för musik- och gudstjänstlivet

Gudrun Särs, ordförande
Susanne Hagström-Korhonen
Hanna Jern, prästernas representant
Berit Kurtén, församlingsrådets representant
Ronja Nyholm
Patrik Vidjeskog

Maria Forsblom, ersättare
Tomas Holmström, ersättare
Anders Sommardahl, ersättare

Ledande kantorn fungerar som sekreterare och föredragande. Församlingens övriga präster och kantorer har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.

Länkar till avsnitten om de olika kommittéerna

Kommittén för kristen fostran
Kommittén för diakoniarbetet
Kommittén för missionsarbetet
Kommittén för musik- och gudstjänstlivet

Ta kontakt

ledare för kristen fostran
Hartmansgränden 6
65100 Vasa
kantor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, musikskolan, pianoundervisning.