Kommittéer i Vasa svenska församling åren 2019–2020

Kommittéerna leder, planerar och utvecklar verksamheten inom sektorn. De ger förslag till verksamhetsplan och budget till församlingsrådet och godkänner sektorns verksamhetsberättelse.  Kommittéerna stöder arbetstagarna i deras arbete och för verksamhetens talan.

Länkar till avsnitten om de olika kommittéerna

Kommittén för barnverksamheten
Kommittén för diakoniarbetet
Kommittén för missionsarbetet
Kommittén för ungdomsarbetet
Kommittén för musik- och gudstjänstlivet

Kommittén för barnverksamheten

Wallin Solveig, ordförande
Dahlgren-Sand Rose-Marie
Erikson Ida
Sandin-Andersson Sofia
Forsblom David, församlingsrådets representant
Heidi Mäkelä, sekreterare, föredragande

Kulppi Lisa, ersättare
Nysand Heikius Linda, ersättare
Smedlund Elin, ersättare

Barnledarna, ansvarig präst och andra anställda inom sektorn har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Barnledarna deltar på uppdrag av förmannen.

Kommittén för diakoniarbetet

Backholm Johan, ordförande
Höglund Siv-Britt
Koskinen Camilla
Lindberg Anders, församlingsrådets representant
Särs Lisa
Södö Sara

Björk Göran, ersättare för församlingsrådets representant
Helsing-Isaksson Camilla, ersättare
Kolehmainen Maj-Britt, ersättare

Ledande tjänsteinnehavaren fungerar som sekreterare och föredragande. Diakoniarbetarna och diakoniprästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. 

Kommittén för missionsarbetet

Jern Brita, ordförande
Böckelman Henrik, församlingsrådets representant
Dahlbäck Anneli
Jungerstam Dick
Salmenheimo-West Ulla
Söderholm Johanna Ulrika

Julin Ruth, ersättare
Store Ann-Katrin, ersättare
Särs Lisa, ersättare för församlingsrådets representant

Missionssekreteraren fungerar som sekreterare och föredragande. Missionssekreteraren och den ansvariga prästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. 

Kommittén för ungdomsarbetet

Sundback Anna, ordförande
Berts Johanna
Böckelman Henrik, församlingsrådets
representant
Böckelman Wilhelm
Kronkvist Anna-May
Still Elisabeth

Bergfelt Fanny, ersättare
Lång Caroline, ersättare för församlingsrådets representant
Rönnqvist Yoanna

Ledande tjänsteinnehavaren fungerar som sekreterare och föredragande. Ungdomsarbetsledarna och ansvariga präster har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.

Kommittén för musik- och gudstjänstlivet

Vidjeskog Patrik, ordförande
Backholm Johan
Björk Göran, församlingsrådets representant
Käld Rune
Långnabba Susanna
Sjöberg Gunborg

Victorzon Olle, ersättare för församlingsrådets representant
Forsblom Maria, ersättare
Sommardahl Anders, ersättare

Ledande kantorn fungerar som sekreterare och föredragande. Församlingens övriga präster och kantorer har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.

Ta kontakt

ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa
vik. ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa
vik. missionssekreterare, 80 %
Vasa svenska församling
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan