Kommittéer i Vasa svenska församling åren 2021–2022

Kommittéerna leder, planerar och utvecklar verksamheten inom sektorn. De ger förslag till verksamhetsplan och budget till församlingsrådet och godkänner sektorns verksamhetsberättelse. Kommittéerna stöder arbetstagarna i deras arbete och för verksamhetens talan.

Länkar till avsnitten om de olika kommittéerna

Kommittén för kristen fostran
Kommittén för diakoniarbetet
Kommittén för missionsarbetet
Kommittén för musik- och gudstjänstlivet
 

Kommittén för kristen fostran

Sundback Anna, ordförande
Berts Johanna
Forsblom David, församlingsrådets representant
Klockars Ylva
Sandin-Andersson Sofia
Smedlund Elin
Heidi Mäkelä, sekreterare, föredragande

Dahl Lovia, ersättare
Lång Cecilia, ersättare
Nysand Heikius Linda, ersättare

Barnledarna, ansvarig präst och andra anställda inom sektorn har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Barnledarna deltar på uppdrag av förmannen.
 

Kommittén för diakoniarbetet

Backholm Johan, ordförande
Höglund Siv-Britt
Koskinen Camilla
Lindberg Anders, församlingsrådets representant
Särs Lisa
Södö Sara

Back Susanna, ersättare
Englund Nils-Johan, ersättare
Helsing-Isaksson Camilla, ersättare

Ledande tjänsteinnehavaren fungerar som sekreterare och föredragande. Diakoniarbetarna och diakoniprästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. 
 

Kommittén för missionsarbetet

Jern Brita, ordförande
Dahlbäck Anneli
Jungerstam Dick, församlingsrådets representant
Store Tor-Erik
Söderholm Johanna Ulrika
Östergård Annika

Julin Ruth, ersättare
Salmenheimo-West Ulla, ersättare
Särs Lisa, ersättare för församlingsrådets representant

Missionssekreteraren fungerar som sekreterare och föredragande. Missionssekreteraren och den ansvariga prästen har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. 
 

Kommittén för musik- och gudstjänstlivet

Victorzon Olle, ordförande, församlingsrådets representant
Hänninen Janne
Käld Rune
Långnabba Susanna
Sjöberg Gunborg
Vidjeskog Patrik

Forsblom Maria, ersättare
Holmström Tomas, ersättare
Sommardahl Anders, ersättare

Ledande kantorn fungerar som sekreterare och föredragande. Församlingens övriga präster och kantorer har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.

Ta kontakt

ledare för kristen fostran
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa
diakon 55%

Mottagningsplats: Sundom prästgård, Skutnäsvägen 6. Ring eller ta kontakt via e-mail för att boka tid. För invånare bosatta i Sundom. Sorgebearbetning för invånare i Vasa svenska församling samt i Sundom kapellförsamling.

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och ger stöd vid olika förluster både individuellt och i grupp t.ex vid skilsmässa eller annan separation, närståendes död eller relationsproblematik.

Ett av mina ledord är ett citat av Viktor Frankl: "Vi kan inte ha full kontroll vad livet gör med oss men vi kan välja vad vi gör med det liv som blir oss givet".

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan