Ungdomsarbetsledare

Vi ordnar verksamhet för barn i skolåldern, ungdomar och unga vuxna. En stor del av vårt arbete kretsar också kring skriftskolan.


ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Ungdomar och unga vuxna


ledande ungdomsarbetsledare, vik. ledare för barnverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 3
65100 Vasa

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 3
65100 Vasa

Barn 7–13 år

Hej! 

Jag arbetar mest med barnen i skolåldern och skriftskola.

Ta gärna kontakt om du funderar över någonting! 

Gud välsigne dig! Du e viktig!