Ungdomsarbetsledare

Vi ordnar verksamhet för barn i skolåldern, ungdomar och unga vuxna. En stor del av vårt arbete kretsar också kring skriftskolan.

Länk till undersidan med info om verksamhet för barn i skolåldern

Länk till undersida med info om verksamhet för ungdomar och unga vuxna

Länk till undersida med information om skriftskolan


Isak Edman

ungdomsteolog
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet. Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.


Malin Lind

tf. ungdomsarbetsledare
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Heidi Mäkelä

ledare för kristen fostran
Hartmansgränden 6
65100 Vasa