Sjukhuspräster

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.

Länk till undersidan sjukhuspräster

Länk till sjukhusprästernas egen hemsida

Sjukhusprästerna vid Vasa centralsjukhus, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus finns till för patienter, närstående och personal.

Ta kontakt:

  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du är rädd eller deprimerad
  • då du funderar över livet eller önskar dig andlig vägledning
  • då du önskar att vi ber för dig
  • då du vill fira nattvard. Vi ordnar också dop, vigsel och jordfästning på sjukhus.
  • då du sörjer någon som stått dig nära
  • ett barn dött
  • då du tar avsked (sorgeandakt: på avdelningen eller i sjukhusets kapell)

Sök bland kontaktpersoner

Du kan söka en person enligt namn eller genom att bläddra i listan med kontaktinformation. Du kan också använda dig av den alfabetiska listan nedan. Genom att klicka på en bokstav kommer du till personer vars efternamn börjar på den bokstaven.