Kommunikation

Veckoannonsering

Vasa svenska församling annonserar kommande evenemang på webbsidan och torsdagar i Vasabladet.

Församlingstidningen Kyrknytt

Vasa svenska församlings församlingstidning Kyrknytt delas ut fyra gånger per år till alla svensk- och tvåspråkiga hushåll i Vasa. Tidningen finns också i våra kyrkor och på webben.

Alla nummer av Kyrknytt finns också på webben.

Länk till webbsidan med församlingstidningen Kyrknytt  

Sociala medier

Elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation innebär att ärenden kan uträttas via internet eller per e-post. För församlingsmedlemmarna innebär elektronisk kommunikation att det är smidigare att uträtta ärenden, eftersom det är möjligt att göra det oberoende av tidpunkt och plats. Inom förvaltningen försnabbas behandlingen av ärenden. De traditionella sätten att sköta ärenden såsom via telefon, personligt besök eller via brev kvarstår.

Media

Informatören betjänar med bakgrundsuppgifter, förslag på personer att intervjua och tips för artiklar och inlägg. Kyrkoherden är ansvarig för informationen i församlingen.

Kommunikationsstrategi

I församlingens kommunikationsstrategi konstateras att medlemmen är i fokus och att alla församlingsbor och anställda har rätt till information. Den digitala kommunikationen prioriteras och satsningen på de sociala medierna stärks. Församlingen prövar frimodigt nya sätt att kommunicera, allt fler involveras i kommunikationen och det andliga arbetet på webben ökar. Vi söker också nya sätt att arbeta med de tryckta medierna. Vi skapar nya kanaler och arbetssätt, samtidigt som vi är beredda att omprioritera hur resurserna fördelas.

Församlingsrådet godkände församlingens kommunikationsstrategi 24.1.2019


Johanna Backholm

informatör
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier.