Kommunikation

Veckoannonsering

Vasa svenska församling annonserar kommande evenemang på webbsidan och torsdagar i tidningarna Kyrkpressen och Vasabladet.

Informationsblad

Informationsbladet Mötesplatser sänds fyra gånger per år som en bilaga med Kyrkpressen (januari, påsk, sommaren, höst). En tvåspråkig påskbroschyr som görs i samarbete med Vaasan suomalainen seurakunta delas ut till alla hushåll i Vasa inför påsk.

Alla broschyrerna finns också i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen samt på webben.  

Sociala medier

Elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation innebär att ärenden kan uträttas via internet eller per e-post. För församlingsmedlemmarna innebär elektronisk kommunikation att det är smidigare att uträtta ärenden, eftersom det är möjligt att göra det oberoende av tidpunkt och plats. Inom förvaltningen försnabbas behandlingen av ärenden. De traditionella sätten att sköta ärenden såsom via telefon, personligt besök eller via brev kvarstår.

Media

Informatören betjänar med bakgrundsuppgifter, förslag på personer att intervjua och tips för artiklar och inlägg. Kyrkoherden är ansvarig för informationen i församlingen.


informatör
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier