Protokoll och föredragningslistor

Vasa svenska församlings föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut publiceras i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Länk till webbsidan Domus (Tweb)Öppna länk i ny flik

Föredragningslistan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter.

När vi offentliggör protokoll och beslut beaktar vi bestämmelserna i kyrkolagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra lagar som kan föreskriva sekretess.

 Om du behöver få tag på äldre protokoll, kontakta församlingssekreterare Anna-Karin Lärka.

Tjänsteinnehavarbeslut

I enlighet med kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023) publiceras på den här webbplatsen offentliga tjänsteinnehavarbeslut som församlingsmedlemmar också har rätt att överklaga. Protokollen över tjänsteinnehavarbesluten publiceras efter att besluten har fattats och förblir synliga tills tiden för överklagande löper ut.

Tjänsteinnehavarbeslut publiceras på webbplatsen domus.evl.fi.

Länk till Vasa svenska församlings tjänsteinnehavarbeslut på webbplatsen Domus (Tweb)Öppna länk i ny flik

Ordförandeklubba av trä på ett bord.

Ta kontakt

församlingssekreterare
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet. Miljöansvarig i Vasa svenska församling och medlem i församlingens miljöteam samt samfällighetens miljöarbetsgrupp.