Protokoll och föredragningslistor

Vasa svenska församlings föredragningslistor och protokoll publiceras från början av år 2019 i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Länk till webbsidan Domus (Tweb).

Länk till webbsidan i Domus där Vasa svenska församlings föredragningslistor publiceras

Föredragningslistan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Länk till webbsidan i Domus där Vasa svenska församlings protokoll publiceras

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

 Om du behöver få tag på äldre protokoll, kontakta församlingssekreterare Anna-Karin Lärka.

 

Ordförandeklubba av trä på ett bord.

Ta kontakt

församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet