Protokoll och föredragningslistor

Vasa svenska församlings föredragningslistor och protokoll publiceras från början av år 2019 i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Länk till webbsidan Domus (Tweb)Öppna länk i ny flik.

Länk till webbsidan i Domus där föredragningslistorna för församlingsrådet i Vasa svenska församling publicerasÖppna länk i ny flik

Föredragningslistan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Länk till webbsidan i Domus där protokollen från Vasa svenska församlings församlingsråds möten publicerasÖppna länk i ny flik

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

 Om du behöver få tag på äldre protokoll, kontakta församlingssekreterare Anna-Karin Lärka.

 

Ordförandeklubba av trä på ett bord.

Ta kontakt

församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet. Miljöansvarig i Vasa svenska församling och medlem i församlingens miljöteam samt samfällighetens miljöarbetsgrupp.