Österhankmo lägergård

Stor röd träbyggnad

Kuxvägen 125, 66560 Österhankmo

044 480 8484 (lägergårdsföreståndare)

Lägergården i Österhankmo är ritad av arkitektbyrå Gerd Hytönen och byggd 2007. Lägergården är belägen cirka 30 km från Vasa centrum i Österhankmo i Korsholm. Den användas året runt och erbjuder fridfulla, naturnära möjligheter för många slag av verksamhet.

På området finns förutom huvudbyggnaden en fristående bastu, en byggnad för inkvartering och en kapellbyggnad som är i bruk sommartid. Huvudbyggnaden har utmärkta rum för inkvartering för 64 personer i två flyglar samt undervisnings- och mötesrum. Till den moderna tekniska utrustningen hör bland annat olika slag av AV-utrustning och ljudåtergivningssystem. Huvudbyggnaden har ett rymligt kapell, matsal, tillredningskök samt en rymlig hall och gillestuga. Inkvarteringsrummen har egen dusch och toalett, och i båda flyglarna finns två särskilda rum för rörelsehindrade. Fastigheten är även i övrigt tillgänglig för rörelsehindrade.

Lägergården ligger i vacker skogsmiljö på en tomt på 16 hektar. Vid havet finns det bland annat simstrand och beachvolleyplan. Dessutom kan man till exempel spela olika lagspel på de andra cirka två hektar stora gräsplanerna.

Lägergården används bl.a. för församlingarnas skriftskolor, mångsidig ungdomsverksamhet, förkunnelse, diakoni, specialläger, familjeläger och retreater samt av jakt- och fiskeklubbar och för scoutverksamhet. Lägergården erbjuder utmärkta förhållanden för olika slag av kurs- och fritidsevenemang för staden, kommuner, företag och för andra församlingar och kristliga organisationer. Även privatpersoner kan hyra lägergården t.ex. för familjefester.

Lägergården har en bra bilparkering.

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar är rök- och alkoholfria. Förbuden berör hela lägergårdsområdet.

Länk till Österhankmo lägergårds räddningsplan (annan www-sida) Öppna länk i ny flik

Det finns en defibrillator vid Österhankmo lägergård.

Boka Österhankmo lägergård

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar bokas direkt via lägergårdsföreståndarna.

Österhankmo lägergård

Juha Koivisto, lägergårdsföreståndare
juha.koivisto(a)evl.fi, 044 480 8484

Alskathemmet

Peter Back, lägergårdsföreståndare
peter.back(a)evl.fi, 044 480 8480

 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Parkering Parkering
Toalett Toalett