Stora församlingssalen

Utsidan av ett grått höghus.

Skolhusgatan 28, 65100 Vasa

044 480 8424 vaktmästare

140

Stora församlingssalen används främst för församlingarnas egna verksamhetsformer.

I salen finns flygel, ljudåtergivningssystem, induktionsslinga och videoprojektor.

Där finns 140 sittplatser.

Salen har förbindelse till ett tillredningskök. Stora församlingssalen är tillgänglig för rörelsehindrade via innergården med infarten vid Skolhusgatan 26.

Räddningsplan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Toalett Toalett
Bord med stolar
Stolar i rader
Wifi
Videokanon
Vit duk
Piano/flygel
Ljudanläggning

Evenemang

lö 25.11 kl. 12.00 -13.30

Skolhusgatan 28, 65100 Vasa

Missionslunch

Vi ordnar missionsluncher en gång per termin i Stora församlingssalen.