Lägergårdar

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar bokas direkt via lägergårdsföreståndarna.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 11.4.2018 att avstå från Lepikko lägergård. Församlingarna har inte ordnat någon verksamhet där sedan september 2018.

Alskathemmet

Peter Back, lägergårdsföreståndare
peter.back(a)evl.fi, 044 480 8480

Österhankmo lägergård

Juha Koivisto, lägergårdsföreståndare
juha.koivisto(a)evl.fi, 044 480 8484